Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Texttyper åk 9

Skapad 2019-01-31 13:05 i Östra grundskolan Huddinge
I detta arbetsområde repeterar vi alla de vanligaste texttyperna inför nationella proven i svenska samt skriver en krönika och gör en individuell novellanalys.
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde repeterar vi alla de vanligaste texttyperna inför nationella proven i svenska samt skriver en krönika och gör en individuell novellanalys.

InnehållSyfte

Förmågor att träna

När vi är klara ska du kunna

Det här ska vi göra

Så här får du visa att du har lärt dig

Bli bättre på att...

...formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
...läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
...anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 Läsförståelse och analysförmåga.

Skriftlig förmåga, och förmågan att anpassa språket efter olika syften och mottagare.Känna till särdragen för olika vanliga texttyper.


Ha utvecklat din läsförståelse ytterligare.


Använda litteraturvetenskapliga begrepp när du analyserar en text.


Koppla en skönlitterär text till dess författare samt till det historiska/kulturella sammanhanget.


Skriva fler texttyper.

Genomgång av de vanligaste texttyperna samt av litteraturvetenskapliga begrepp.


Träna läsförståelse.


Skriva en egen krönika.


Läsa noveller samt skriva en egen novellanalys.


Läsförståelsetester.


Din skrivna krönika.


Din novellanalys.


Samt det nationella provet i svenska.


Matriser

Sv SvA
Texttyper åk 9

Uppnår ej
E
C
A
Skriva: Krönika
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du uppnår ej kunskapskraven.
I din krönika uppvisar du viss språklig variation och enkel textbindning. Du anpassar dig i huvudsak till texttypen, språkliga normer och strukturer.
I din krönika uppvisar du relativt god språklig variation och utvecklad textbindning. Du anpassar dig relativt väl till texttypen, språkliga normer och strukturer.
I din krönika uppvisar du god språklig variation och välutvecklad textbindning. Du anpassar dig i väl till texttypen, språkliga normer och strukturer.
Skriva: Novellanalys
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du uppnår ej kunskapskraven.
I din novellanalys uppvisar du viss språklig variation och enkel textbindning. Du anpassar dig i huvudsak till texttypen, språkliga normer och strukturer.
I din novellanalys uppvisar du relativt god språklig variation och utvecklad textbindning. Du anpassar dig relativt väl till texttypen, språkliga normer och strukturer.
I din novellanalys uppvisar du god språklig variation och välutvecklad textbindning. Du anpassar dig väl till texttypen, språkliga normer och strukturer.
Läsförståelse: Novellanalys
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du uppnår ej kunskapskraven.
Genom att göra enkla sammanfattningar av novellens innehåll, med viss koppling till de olika litteraturvetenskapliga begreppen så uppvisar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av novellens innehåll, med relativt god koppling till de olika litteraturvetenskapliga begreppen så uppvisar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av novellens innehåll, med god koppling till de olika litteraturvetenskapliga begreppen så uppvisar du mycket god läsförståelse.
Tolka budskap: Novellanalys
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du uppnår ej kunskapskraven.
Dessutom kan du, med hjälp av begreppen samt utifrån egna erfarenheter/livsfrågor/omvärldsfrågor föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i novellen.
Dessutom kan du, med hjälp av begreppen samt utifrån egna erfarenheter/livsfrågor/omvärldsfrågor föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i novellen, men också om budskap som finns mellan raderna.
Dessutom kan du, med hjälp av begreppen samt utifrån egna erfarenheter/livsfrågor/omvärldsfrågor föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om novellens budskap, både de som finns mellan raderna och som är dolda i novellen.
Koppling till upphovsman: Novellanalys
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du uppnår ej kunskapskraven.
Du för enkla resonemang om novellen med koppling till dess författare.
Du för utvecklade resonemang om novellen med koppling till dess författare.
Du för välutvecklade resonemang om novellen med koppling till dess författare.
Historiskt och kulturellt sammanhang: Novellanalys
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du uppnår ej kunskapskraven.
Du drar till viss del underbyggda slutsatser om hur novellen har påverkats av sitt historiska och kulturella sammanhang.
Du drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur novellen har påverkats av sitt historiska och kulturella sammanhang.
Du drar väl underbyggda slutsatser om hur novellen har påverkats av sitt historiska och kulturella sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: