Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärlek i skönlitteratur

Skapad 2019-01-31 14:26 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola 6 Svenska Samhällskunskap Svenska som andraspråk
Det har skrivits så många ord och böcker om kärlek. Den där känslan som kan drabba oss som en blixt eller komma mer krypande. Känslan kan ta luften ur oss men är härlig! Under v.8-12 kommer vi att läsa böcker under temat kärlek och arbeta med olika uppgifter. Uppgifterna kommer att redovisas fredag i v.12. Vi kommer att delta i en tävling på skolan där alla våra lästa sidor räknas. Den klass som läst flest sidor i genomsnitt blir vinnare. Vinnaren presenteras fredag 22/3.

Innehåll

Vad kommer vi att arbeta med?

Skönlitterära böcker under temat kärlek.

Begreppen socialisation, identitet, normer, sexualitet och diskrimineringsgrunder

 

Hur kommer vi att arbeta?

Sv: Eleverna kommer att delas in i mindre grupper. Varje grupp kommer att läsa en bok som handlar om kärlek. Till det lästa kommer varje grupp att få arbeta med olika uppgifter och frågeställningar. Resultatet kommer att redovisas fredag 22/3.

Eleverna kommer att träna på:

-att läsa på och mellan raderna för att komma nära huvudkaraktärerna, de tränar på att hitta ledtrådar som gör att de kan dra slutsatser om hur en viss karaktär är

-att sammanfatta det de läst och lyfta fram det viktigaste i texten

-att beskriva hur de själva upplever en text

-att hitta olika gestaltningar

Sh: De kommer också att läsa texter, samtala kring och se filmer om socialisation, normer, identitet, sexualitet och diskrimineringsgrunder.

Eleverna kommer att träna på att:

-samtala om vad mänskliga rättigheter och barnets rättigheter kan innebära i skolan och hemma

-samtala kring normer i vardagen

 

      

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: