Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Conversation

Skapad 2019-01-31 14:40 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola F – 9 Engelska
konversation i grupp

Innehåll

Matriser

En
Speaking

Speaking

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Framförande /taltempo
Du pratar fort alternativt tyst. Du visar osäkerhet i agerandet.
Du talar tydligt och lugnt ibland. Du visar osäkerhet i agerandet.
Du talar tydligt och lugnt nästan hela tiden. Du visar säkerhet i agerandet och talar fritt nästan hela tiden.
Du talar tydligt och i lagom takt hela tiden. Du visar säkerhet i agerandet och talar fritt hela tiden.
Att uttrycka sig muntligt
Du uttrycker dig på ett begripligt och enkelt sätt som går att förstå. Du använder dig av korta och enkla meningar.
Du uttrycker dig på ett begripligt och enkelt sätt. Du använder dig ofta av korta meningar och enklare ord. Du försöker också anpassa språket till syfte, mottagare och situation.
Du uttrycker dig på ett tydligt sätt med ett visst flyt. Du använder ett relativt varierat språk. Du anpassar ditt språk beroende på syfte, mottagare och situation.
Du uttrycker dig på ett tydligt sätt med ett gott flyt och anpassar ditt språk väl med syfte, mottagare och situation i åtanke. Du använder dig av ett varierat språk och visar på ett stort ordförråd.
Språkliga strategier
Du använder dig av någon strategi för att komma runt ett problem i samtalet
Du använder dig av någon metod eller strategi för att komma runt ett problem och som hjälper i samtalet
Du använder dig av några metoder eller strategier för att underlätta i samtalet
Du använder dig av metoder och strategier för att komma runt problem och hjälper i samtalet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: