Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A Royal Mess - Clio åk 6

Skapad 2019-01-31 14:43 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska utveckla strategier för att läsa och lyssna, här med det brittiska kungahuset som utgångspunkt. I fokus står prinsarna William och Harry, men för att ge arbetsområdet en historisk vinkel dras en parallell till ett annat kungligt brödrapar och deras tragiska livsöden. Detta ger eleverna möjlighet till reflektion över hur det brittiska kungahuset har förändrats med tiden. Arbetsområdet innehåller olika texttyper och ljud- och videoklipp med autentiskt tal. Arbetet börjar med glosarbete för att bekanta eleverna med relevanta glosor som återfinns i därpå följande texten om Prins William och Prins Harry. Därefter är det dags för eleverna att arbete med ingående med respektive prins. Efter att arbeta med deras kungliga förpliktelser samt kunglig etikett reser eleverna tillbaka i tiden för att möta ett annat prinspar som försvann från Tower of London på 15-talet. Arbetet med arbetsområdet avslutas med en lek, där eleverna få ta ställning till om de själva skulle villa vara kung eller drottning.
Grundskola 6 Engelska
In this unit, you will read about two sets of princes and their families. You will also get to practise some royal etiquette. After some basic vocabulary work, you will read about Prince William and Prince Harry, who are part of the British royal family. They try to live normal lives, but it is difficult when you are heirs to the British throne. Then, you will go back in time and read about another famous set of British princes, who mysteriously disappeared from the Tower of London. Eventually, you will have to make up your mind: Do you want to be a king or queen yourself?

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska utveckla strategier för att läsa och lyssna, här med det brittiska kungahuset som utgångspunkt. I fokus står prinsarna William och Harry, men för att ge arbetsområdet en historisk vinkel dras en parallell till ett annat kungligt brödrapar och deras tragiska livsöden. Detta ger eleverna möjlighet till reflektion över hur det brittiska kungahuset har förändrats med tiden. Arbetsområdet innehåller olika texttyper och ljud- och videoklipp med autentiskt tal.

Arbetet börjar med glosarbete för att bekanta eleverna med relevanta glosor som återfinns i därpå följande texten om Prins William och Prins Harry. Därefter är det dags för eleverna att arbete med ingående med respektive prins. 

Efter att arbeta med deras kungliga förpliktelser samt kunglig etikett reser eleverna tillbaka i tiden för att möta ett annat prinspar som försvann från Tower of London på 15-talet. Arbetet med arbetsområdet avslutas med en lek, där eleverna få ta ställning till om de själva skulle villa vara kung eller drottning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  C 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
  En  C 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 6
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: