Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva sitt liv

Skapad 2019-01-31 19:23 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola F Bild Svenska Svenska som andraspråk
Vi skriver om vad som hänt i vårt eget liv. Det som hänt förra året kommer vi lätt ihåg. Sen går vi bakåt i tiden. Efter det skriver vi om våra olika känslor som vi alla har. Till sist kollar vi framåt och ser vad vi önskar ska hända i livet!

Innehåll

Eleverna skriver en egen fri text varje fredag. Texternas ämne är saker som hänt i deras eget liv eller saker de önskar ska hända. De första ämnena som vi redan gjort var relaterade till egna upplevelser i förfluten tid:

"När jag gick i tvåan"

"När jag gick i ettan"

"När jag gick i förskoleklass"

"Min förskola"

"Där jag bor"

Jag har sedan skrivit ett långt brev till eleverna där jag berättade om mig själv och de fick svara på frågor.

Vi har sedan fortsatt med de olika känslorna :

"När jag blir avundsjuk"

"När jag blir ledsen"

Vi kommer att fortsätta med de andra känslorna som vi alla har, och sedan gå in på framtiden.

Alla ämnen relaterar till deras egna upplevelser för att skrivandet ska vara motiverande för alla. Det viktiga här är att samtliga kommer igång och skriver. Fokus läggs på flöde och produktion och inte på stavning i detta skede. 

Texterna rättas sedan till nästa onsdag, då de skrivs in i Berättaboken med fina bokstäver och illustreras.

Barnen har sedan ett fint minne från sin tid i årskurs 3 att spara och läsa när de blir äldre

Vi ser också under denna period den animerade filmen "Insidan ut" .Efter det har vi ett samtal om filmen och känslornas roll i livet.

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: