Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sortering och mönster F-klass

Skapad 2019-01-31 21:04 i Liljeforsskolan Uppsala
Grundskola F Matematik Svenska
Färg, form eller storlek? Kan du hitta likheter och skillnader hos olika föremål? Du ska få klassificera och sortera mängder av föremål utifrån olika egenskaper! Sedan ska du få upptäcka och skapa mönster på olika sätt.

Innehåll

ELEVERNA I FÖRSKOLEKLASSEN SKA FÅ ERFARENHETER AV

Syfte:

-Förmågan att sortera är en grundläggande del i matematiskt tänkande. Det är en viktig förmåga för mönstertänkande och antalsuppfattning. 
-Att förstå mönster och dess uppbyggnad, ha förmåga att urskilja likheter och olikheter är början till algebraiskt tänkande. 

Undervisning:

- gemensamma samlingar och samtal där vi upptäcker sortering och mönster tillsammans
- korta filmer från Upptäcktsresan på Skolplus med efterföljande arbetsblad 
- färdighetsträning med Skolplus, individuellt och i par
- arbete i grupp samt individuellt där du får visa och beskriva både din egen sortering/mönster samt en kamrats sortering/mönster, arbete som sker både inomhus och utomhus. Vi använder en mängd olika laborativt material som t ex geometriska block, pärlor, knappar, nallar samt utomhusmaterial. 

Bedömning:

- under arbetets gång får du regelbunden återkoppling på det du gör samt hur du kan utveckla dina förmågor
- Skolverkets bedömningsstöd Hitta matematiken, vi bedömer dina förmågor enskilt 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -

Matriser

Sv Ma
Hitta matematiken F-klass, del sortering och mönster

Sortering

Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven prövar och använder olika idéer genom att sortera efter någon egenskap.
Eleven kommunicerar och resonerar om sortering.

Mönster

Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven prövar och använder olika idéer genom att följa, fortsätta och översätta mönster.
Eleven kommunicerar och resonerar om mönster

Tärningsspel

Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven prövar och använder olika idéer genom att använda en metod för att addera och uppskatta.
Eleven kommunicerar och resonerar om tal och dess värden.

Sanden/riset

Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven kommunicerar och resonerar om mätandets princip.
Eleven prövar och använder olika idéer för att lösa problem inom mätning.

Lekplatsen

Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven prövar och använder olika idéer för att lösa problem inom rumsuppfattning.
Elevenkommunicerar och resonerar om rum, perspektiv och tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: