👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyrik

Skapad 2019-02-01 08:53 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska
Var inte rädd för mörkret, ty ljuset vilar där. Vi se ju inga stjärnor, där intet mörker är. (Erik Blomberg)

Uppgifter

 • Uppgift i lyrik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
  Sve  A
 • Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
  Sve  C
 • Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
  Sve  E

Matriser

Sve
Lyrik

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Analys
Du kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap.
Du kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap.
Du kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv.
Använda litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg
I analysen använder du med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för din tolkning genom belägg från texterna.
I analysen använder du med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för din tolkning genom väl valda belägg från texterna.
I analysen använder du med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för din tolkning genom väl valda belägg från texterna.