Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt - Monstret

Skapad 2019-02-01 10:19 i Vallhamra skola Partille
I det här projektet ska ni få arbeta med ett skrivprojekt som ska mynna ut i en roman, "Monstret".
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi arbetar med ett skrivprojekt som heter "Monstret". Vi utvecklar vår skrivförmåga genom att bygga en roman som består av flera kapitel. Vi tränar på skivande av olika typer av texter, att bearbeta vårt innehåll och få till en roman med röd tråd.

Innehåll

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • Din förmåga att skriva berättande texter på dator.
 • Din förmåga att hålla en röd tråd i ditt skrivande.
 • Din förmåga att kunna ge och ta respons-utveckla texten till en ökad tydlighet.
 • Din förmåga att kunna följa en beskrivning för ditt skrivande.
 • Din förmåga att skriva olika slags texter, dialog, beskrivningar, brev mm
 • Din förmåga att använda vanliga skrivregler och använda en fungerande stavning.

Undervisning, lektionernas innehåll:

 • Du kommer att få skriva en roman som heter "Monstret". Varje kapitel har en tydlig instruktion (skriftlig och muntlig)  om vad kapitlet ska innehålla och hur man kan tänka.
 • Du får träna på att skriva på olika sätt, t.ex skriva ett brev, använda känsloord, göra en miljöbeskrivning och skriva dialoger.
 • Du arbetar på dator- får feedback av lärare och bearbetar dina kapitel.
 • Du utvärderar ditt arbete och få även feedback på hela projektet av läraren. Vad gick bra? Vad kan bli ännu bättre?

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt:

 • Du tar ansvar för ditt arbete och ser till att det blir klart i tid
 • Du kan skriva berättande texter med fungerande struktur, innehåll och skrivregler.
 • Du kan hålla en röd tråd i ditt skrivande.
 • Du kan ta respons och bearbeta den egna texten.
 • Du kan följa en beskrivning för ditt skrivande.
 • Du kan skriva olika slags texter t.ex. dialog, beskrivningar, brev, faktatext m.fl. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Svenska-skrivprocessen år 5

Bedömningen gäller din förmåga att:

>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>
följa instruktioner
Du har inte följt instruktionerna alls.
Du har delvis följt instruktionerna.
Du har till största delen följt instruktionerna.
Du har följt instruktionerna.
bearbeta din text
Du har inte bearbetat din text, utan skrivit den direkt.
Du har ändrat lite i din text efter råd från andra men förändringen är inte så stor jämfört med tidigare version.
Du har gjort en del ändringar i din text efter eget huvud och/eller andras råd som förbättrat den till en viss del.
Du har gjort förändringar i din text efter råd och/eller eget huvud som har lett till en stor förbättring av den.
disposition
Texten är så kort att den inte kan kallas för en berättelse.
Texten är rörig och har ingen tydlig början-handling-slut.
Du har obalans mellan början-handling-slut.
Du har balans mellan början – handling - slut
att göra fördjupningar i texten
Du har någon enstaka beskrivning med som egentligen inte har någon betydelse för förståelsen av händelseförloppet i texten
Du har försökt göra beskrivningar/ förklaringar men som inte riktigt räcker till för att öka förståelsen för varför/vad som händer i din text..
Du har någon/några korta beskrivningar eller förklaringar som hjälper till att öka förståelsen för varför/vad som händer
Du för på ett naturligt sätt in både beskrivningar och förklaringar i din text där det behövs för att öka läsarens förståelse för varför/ vad som händer i berättelsen.
styckeindelning
Det finns ingen styckeindelning. Det kan ev. bero på att: texten är så kort eller har så mycket dialog att det inte går att göra styckeindelning.
Du gör någon enstaka styckeindelning.
Du gör styckindelning där texten delas in i stycken utan anpassning till innehållet i texten
Du gör styckeindelning utifrån innehållet i texten.
använda skiljetecken
Du använder punkt korrekt men de övriga blir inte alltid rätt.
Du kan använda alla stora skiljetecken korrekt men glömmer ofta att sätta ut dem.
Du kan använda alla stora skiljetecken korrekt men glömmer någon enstaka gång att sätta ut dem.
Du kan använda alla stora skiljetecken korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: