Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2019-02-01 10:25 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 6 Biologi
Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Innehåll

Beskrivning

Här får du lära dig om kroppen och dess organ. Du får reda på matens väg genom kroppen och varför vi behöver äta, hur vi andas, blodets väg genom kroppen och mycket mer...

Vi har gemensamma genomgångar, läser, ser på filmer, gör enkla experiment, pratar och diskuterar om människokroppen. För att befästa kunskaperna ytterligare kommer du att få göra en liten bok om kroppen.

 

Konkreta mål

Du ska visa att du:

 • kan namnen på de organ som finns i kroppen
 • vet var organen sitter och vilken funktion de har
 • kan berätta om matens väg genom kroppen 
 • kan resonerar om varför det är viktigt att äta bra kost
 • kan använda rätt begrepp när du beskriver olika funktioner i kroppen

 

Språkligt fokus

Att du deltar i diskussioner, svarar på frågor och ställer frågor om du undrar över något.

 

Bärande begrepp  (Viktiga ord)

cell, organ, skelett, ryggmärg, kranium, glatta muskler, skelettmuskler, matspjälkning, tarmar, blodkroppar, blodplättar, aorta, förmak, kammare, lungor, lever, njurar, reningsverk, urinblåsa, urinrör

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: