Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flaska ÅK6

Skapad 2019-02-01 10:37 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Slöjd
I årskurs 6 skall vi arbeta med tekniken urholkning. Produkten skall bli en flaska för förvaring av kryddor/salt eller vatten. Vi skall även svarva vår kork och det finns många möjligheter att göra dekorationer.

Innehåll

Bedömning: 
Ni kommer bli bedömda under varje lektion i det praktiska arbetet. Ni kommer även i slutet av terminen skriva en dokumentation och lämna in i Classroom som kommer att bedömas.  

 

Vad som ska bedömas:

 

 • om du kan formge och framställa slöjdföremål efter instruktioner

 • om du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och lämpligt sätt

 • om du kan göra val och motivera varför

 • om du kan utveckla idéer

 • om du kan göra val i arbetet som leder arbetet framåt

 • om du kan ge omdömen om din arbetsinsats

 • om du kan tolka och resonera kring föremålets symboler, färg, form och material

 

Hur det ska bedömas:

Skriftlig redovisning

 

Handarbete

 

Tidsplan / Lektionsplanering:
Hela terminen.

Språkmål:
Ni kommer lära Er ämnesspecifika begrepp och namn på verktyg. Skriftlig dokumentation där ni använder slöjdspecifika termer och begrepp.

Digitala aktiviteter
Vi använder Classroom dels till vår dokumentation och dels till information om uppgifter och betyg.

Begreppslista:
- Urholkning.

- Svarvning

- Lämpliga verktyg för arbetetsområdet.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

·       Syfte

 •  SlSyfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 •  SlSyfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 •  SlSyfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 •  SlSyfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

·       Centralt innehåll

 •  Sl  4-6Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 •  Sl  4-6Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 •  Sl  4-6Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 •  Sl  4-6Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 •  Sl  4-6Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 •  Sl  4-6Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 •  Sl  4-6Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

 

Matriser

Sl
Slöjd åk 4 - 6

Idé
Du kan bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Planera
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Genomföra
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan i arbetet med några hantverkstekniker använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan i arbetet med några hantverkstekniker använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan i arbetet med några hantverkstekniker använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Redovisa
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: