Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnlösa nätter

Skapad 2019-02-01 11:23 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska under ett par veckor arbeta med ett läsprojekt. Hela klassen ska läsa "Stjärnlösa nätter". Detta projketet kommer mynna ut i två bedömningsuppgifter. En muntlig och en skriftlig.

Innehåll

 

Stjärnlösa nätter

 

av

 

Arkan Asaad

 

 

Läsning 1 sid 8-14

”All stryk jag och syrran fick gjorde oss bara starkare. Vi visste redan från barnsben att det inte var normalt att få stryk hemma, så vi snackade aldrig om det med våra kompisar. Det var bara något hon och jag delade.” sid 8

 

·                Amár trodde att det skulle vara lätt att arbeta som lägerledare, vad fick honom att tro det?

 

·                Under tiden i USA förändrades Amár, på vilket sätt?

 

·                Hur fungerade det i Amárs familj när han växte upp?

 

·                Hur skulle du beskriva Amárs känslor för sin pappa?

 

·                Hur vill du vara som förälder den dag du får egna barn?

 

 

 

Läsning 2 sid 15-37
Under lektionen kommer ni att få reflektera över följande frågor:

I berättelsen återkommer Amár flera gånger till skillnaderna mellan Sverige och Irak.

 

·                Ge några exempel på skillnaderna som Amár nämner

 

·                Jämför ungdomarnas livsstil i Sverige respektive Irak. Vad är positivt/ negativt med detta? För varje positiv sak du skriver måste du även skriva en negativ. Tex Amár berättar om att om han hade varit hemma i Sverige hade han varit ute och festat med kompisarna. Detta är positivt då han skapar sig ett socialt umgänge med jämnåriga, å andra sidan kan det leda till att man inte umgås med sin familj och avskärmar sig från sina närmaste familjemedlemmar. 

 

                                                    

 

Läsning 3 sid 38-51
Under tiden du läser det här kapitlet vill jag att du väljer ut en eller flera meningar som får dig att reagera på ett eller annat sätt. Använd citattecken och sidhänvisning. Jag vill att ska du berätta skriftligt om ditt/dina citat och varför du valde det/dem.

 

Exempel:

 

"Din drömmare, vakna upp. Ditt liv spolas ner i toaletten. Folk som har ingenting har mer än du!" sid. 17

 

 

 

Jag valde det här citatet för att jag tror att många föräldrar känner så här när de ser sina tonårsbarn. Kanske har föräldrarna glömt bort att det finns många saker som är viktiga för en tonåring, saker som inte alls känns viktiga för föräldrarna. Den här pappan pratar så nedlåtande till sin son och jag undrar vad syftet är med att säga att han har mindre än ingenting. Vilket resultat vill pappan ha? Skuldkänslor? Lydnad? Jag tycker att pappan är dålig på att se sin son och att uppmuntra honom att växa upp och bli en vuxen man, med allt vad det innebär. Sonen har ju faktiskt klarat av att arbeta ett helt år i USA och han ligger ju inte bara i sängen och drömmer, han sportar ju också.

 

 

 

Läsning 4 sid 52-64 (till onsdag 28/1)

 

I det här kapitlet söker pappan upp Amár och börjar prata om att sonen ska växa upp, bli en man och gifta sig. Amár märker att allt är annorlunda nu bland släktingarna, han känner inte igen pappans tankegångar. Isoleringen och utfrysningen av Amár tar fart.

 

 

 

·       Vad kan Amár göra när han förstår att de vill att han

 

 

 

Läsning 5 sid 65-78 (till måndag 2/2)
”Jag trodde inte att världen kunde vara så mörk. Min släkt låtsades vara mina vänner men har tagit min frihet ifrån mig. Hade de sagt vad de hade planerat hade jag varit förberedd, men nu var jag förd bakom ljuset.” sid 66

 

·                Vet Samir om att hans familj vill att Amár ska gifta sig med Amina?

 

·                Om Samir känner till planerna om giftermålet, vem/vilka kommer han då att ge sitt stöd, tror du? Familjen som vill att de ska gifta sig eller Amár som inte vill?

 

·                Vad är viktigt för pappan?

 

·                Vad är viktigt för Amár?

 

·                Vilka ord kan användas för att beskriva hur Amár känner sig?

 

 

 

Läsning 6 sid 79-95

 

 

 

·                Hur reagerar Amár när pappan blir sjuk?

 

·                Hur tänker Amina om bröllopet?

 

·                Om hon hade växt upp i Sverige, hur tror du hon hade tänkt då?

 

·                Amár upplever att kroppen reagerar på olika sätt på grund av allt som händer runt honom. Vilka fysiska reaktioner kan du hitta och vilken känsla beskriver reaktionen bäst? Exempel: “Det kokade i min kropp när jag hörde vad de sa om min mamma” - ilska sid 66

 

 

Diskussionsfrågor

 

1.       ”I vår kultur är det extremt viktigt att kvinnan kommer från en bra familj med ett gott rykte. Själva ryktet är nog viktigare än hur hon är som person. En bra familj med gott rykte, byggt på heder och respekt, är en garanti för att kvinnan kommer att vara trogen.” (Sid 245)

 

Att kvinnan ska vara oskuld när hon gifter sig har stor betydelse för många människor i olika kulturer. Varför är det viktigt att kvinnan är oskuld? Vad tror du?

 

2.      Far hade under hela sin livstid burit upp namnet på sin familj och hans största rädsla var att förlora respekten. Den rädslan hade besannats. Han hade bränt sina broar på grund av mig. Jag hade vanärat min familj, vilket innebar att de blev föremål för hån och förakt från släktingar, grannar och okända människor. Nu och för alltid. Man tog avstånd från min familj i vårt hemland och Far var inte längre en respekterad man.” (sid 245-246)

 

I de avslutande raderna i Stjärnlösa nätter ovan läser vi att Amár hade vanärat sin familj, att det är han som bär skulden. Amár blev tvingad att gifta sig med Amina. Vem bär skulden för tvångsgiftet?

 

3.      Vad tror du skulle ha hänt om Amár och Amina inte hade gift sig?

 

4.      Vi har även sett en intervju med Arkan där han utgår från sin berättelse Stjärnlösa nätter. Vad fick du för tankar när du såg intervjun? Kände du igen något av det han berättade från boken? Vad? Kan du förstå hans tankar och känslor? Varför/Varför inte? Vad tycker du om allt detta? Hur ser du på hela ämnet? Vad är rätt/fel?

 

Vi har nu avslutat läsningen av Arkan Asaads bok Stjärnlösa nätter. Du har gjort ett antal reflektioner under tiden vi har läst boken, och nu har det blivit dags för den avslutande uppgiften.

 

BEDÖMNINGSUPPGIFT, SKRIFTIGT

Din text ska innehålla följande:

 • Gör en kort sammanfattning av hela bokens innehåll. Försök att fokusera på det viktigaste och skriv i tidsföljd (kronologisk ordning). Högst en och en halv sida, med styckesindelning. Sovra! Skriv med egna ord!
 • Vilken av personerna i boken tycker du bäst om? Gör en kort personbeskrivning av denna person. Förklara varför du tycker bäst om just denna person. Ge gärna exempel från texten för att visa vad du menar (glöm inte sidhänvisning).
 • Välj 2-3 meningar, från olika ställen i romanen, som du tycker är intressanta, som gör dig glad eller ledsen. Skriv ner dessa meningar som citat och förklara sedan varför du har valt dessa meningar (glöm inte sidhänvisning).
 • Varför har Arkan Asaad skrivit denna bok? Vad vill han säga oss genom denna bok? Finns det något budskap? Vad är i så fall budskapet med berättelsen?  Vem bör läsa denna bok, tycker du? Ge gärna exempel från texten för att visa vad du menar (glöm inte sidhänvisning).

 

Skriv en flytande text med tydlig styckesindelning, inte i punktform. När du skrivit klart, kontrollera innan du lämnar in:

 • ordföljd
 • skillnad på tal-och skriftspråk, använd inte ord som “kolla”, “fixa”
 • stavning
 • tempus
 • stor bokstav och punkt där det ska vara
 • styckesindelning
 • variation i språk
 • eventuella referatmarkörer när du hänvisar till något i boken

 

Bedömningsuppgift 2, boksamtal

Bedömningsuppgift två består av ett boksamtal vi kommer att ha i mindre grupper.

Innan samtalet kommer ni att få skriva en berättelsekarta, finns bifogad lägre ner. Sedan ska ni också fylla i ”berättelsen gång” som finns bifogad i dokumentet. Detta ska göras på egen hand och detta kan ni ha med er som stödanteckningar under ert boksamtal.

Under boksamtalet kommer vi diskutera karaktärerna, händelserna i boken, början, slutet, saker DU skulle vilja förändra m.m.

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift 1, skriftligt, recension + diskussion.

 • Bedömningsuppgift 2, muntligt, boksamtal.

Matriser

Sv SvA
Matris kopplad till bedömningsuppgift 1, skriftligt, recension.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikativa förmågan
Svenska/Svenska som andraspråk
Du kan skriva en beskrivande text med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva en beskrivande text med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva en beskrivande text med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Metakognitiva förmågan
Svenska/svenska som andraspråk
Du kan enkla omdömen om en kamrats beskrivande texts innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta din beskrivande text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om en kamrats beskrivande texts innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan du ge välutvecklade och nyanserade omdömen om en kamrats beskrivande texts innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Metakognitiva förmågan
Svenska som andraspråk
Du väljer och använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra dig förstådd.
Du väljer och använder relativt väl fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
Du väljer och använder väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Sv SvA
Matris kopplad till bedömningsuppgift 2, muntligt, boksamtal.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikativa förmågan
Svenska/svenska som andraspråk
Du kan samtala om och diskutera bokens innehåll genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalet och diskussionen framåt.
Du kan samtala om och diskutera bokens innehåll genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalet och diskussionen framåt.
Du kan samtala om och diskutera bokens innehåll genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalet och diskussionen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikativa förmågan
Svenska som andraspråk
Du kan, med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk, samtala om och diskutera bokens innehåll på ett enkelt sätt.
Du kan, med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk, samtala om och diskutera bokens innehåll på ett utvecklat sätt.
Du kan, med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk, samtala om och diskutera bokens innehåll på ett välutvecklat sätt.
Metakognitiva förmågan
Svenska som andraspråk
Du väljer och använder, i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd i samtalet och diskussionen om boken.
Du väljer och använder då, relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd i samtalet och diskussionen om boken.
Du väljer och använder då, väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd i samtalet och diskussionen om filmen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: