Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik NB17B

Skapad 2019-02-01 15:45 i Spånga gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Biologi
Genetik i Biologi 1

Innehåll

Kunskapskraven för olika moment som ingår i kursens genetikdel testas på flera olika sätt. Vissa uppgifter medger endast "inte deltagit" , "F" eller "E", emedan andra uppgifter genererar även högre nivå (C och A). F i denna matris innebär att eleven försökt, men inte uppnått E-nivå. 

 

Matriser

Bio
Genetik

Uppgifter, prov och övningar i Genetik
 • Bio  -   Eukaryota och prokaryota cellers egenskaper och funktion.
 • Bio  -   Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. Celldelning, dna-replikation och mutationer.
 • Bio  -   Genernas uttryck. Proteinsyntes, monogena och polygena egenskaper, arv och miljö.
 • Bio  -   Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
 • Bio  -   Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur de förändras över tid.
 • Bio  -   Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
 • Bio  -   Användning av genetiska data för studier av biologiska sammanhang.
F, men har försökt
E
C
A
Dugga 1 cellen endast E-nivå
byggstenar och organeller
 • Bio  -
Har skrivit men ej nått E
Har nått E-nivå Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp.
Inlämningsuppgift Korsningsschema
 • Bio  -
 • Bio  -
Eleven har lämnat in och fått förslag till ändringar för att nå E-nivå, men inte lämnat in igen.
Eleven har nått E-nivå Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven har nått C-nivå Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven har nått A-nivå Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Inlämningsuppgift Etik och genteknink
 • Bio  -
Har lämnat in, men ej nått E-nivå. Har fått förslag till förbättringar för att nå E-nivå.
Eleven har nått E-nivå Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven har nått C-nivå Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Har nått A-nivå Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Rollspel om genteknik och etik
 • Bio  -
Eleven deltar ej aktivt i övningen.
Eleven deltar aktivt i övningen.
Eleven visar på djupare förståelse och deltar mycket aktivt.
Eleven visar på utmärkt förståelse för etiska dilemman, teorin bakom och deltar aktivt i gruppens rollspel
Korsningsschema uppgift på lektionen
 • Bio  -
 • Bio  -
Elever deltar ej i övningen
Eleven deltar i övningen
Eleven deltar och visar på god förståelse
Eleven förstår uppgiften och visar och förklarar för de andra eleverna
Vem är pappan. Övning på lektionen
Genernas uttryck. monogena egenskaper. Arv. Blodgrupper, Rh-faktor, ögonfärg. Övning.
 • Bio  -
 • Bio  -
Eleven deltar ej i övningen
Har nått E-nivå Eleven deltar i övningen, men behöver hjälp
Eleven deltar i övningen och försöker ev. göra den avancerade uppgiften
Eleven gör den avancerade uppgiften
Proteinsyntesen visa för mig
Att animera proteinsyntesen ensam eller två och två inför mig med hjälp av material
 • Bio  -
Eleven deltar ej i övningen
Eleven visar och pratar lite, men använder endast få ämnesord och behöver stöd för att få med alla delar.
Eleven visar på ganska avancerade kunskaper, och använder sig av korrekta termer. Eleven visar på förståelse för de olika ingående processerna.
Eleven visar på utmärkt förståelse för de olika ingående processerna och kan på ett utförligt sätt förklara proteinsyntesen och använder ett naturvetenskapligt språk.
Prov i genetik 1 celldelen
 • Bio  -
 • Bio  -
Eleven skriver provet men når inte E-nivå
Har nått E-nivå Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller och teorier.
Eleven når C-nivå
Eleven når A-nivå
Prov i genetik 1 del 2
 • Bio  -
Eleven skriver provet men når inte E-nivå
Har nått E-nivå Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller och teorier.
Eleven når C-nivå
Eleven når A-nivå
Prov i genetik 1 del 3
 • Bio  -
Eleven skriver provet men når inte E-nivå
Har nått E-nivå Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller och teorier.
Eleven når C-nivå
Eleven når A-nivå
Dugga 2
Proteinsyntesen DNA
 • Bio  -
 • Bio  -
Har nått E-nivå Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller och teorier.
Redovisning
Redovisa eget ämne enskilt eller i grupp samt om högre än E även lämna in skriftligt om ämnet.
 • Bio  -
Elever gör inte uppgiften
eleven presenterar en godkänd redovisning. Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Eleven presenterar en väl genomarbetat redovisning och bakgrundsmaterial. Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Eleven presenterar utmärkt, visar på djup förståelse och förmåga att presentera detta på det sätt som sagts. Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.
Lab mutationer
 • Bio  -
Eleven deltar ej aktivt i lektionen
Eleven löser uppgifterna i grupp
Eleven är aktiv och diskuterar utfallet
Eleven visar på förståelse för övningen, förklarar ev för andra
Frågor slumpeffekter
 • Bio  -
 • Bio  -
 • Bio  -
Ej nått E-nivå, men fått förslag på förbättringar
Eleven analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat.
Lab genetisk drift
Grupparbete
 • Bio  -
 • Bio  -
 • Bio  -
 • Bio  -
elever deltar ej
Elever arbetar i gruppen
Eleven visar på god förståelse för uppgiften
Eleven visar på utmärkt förståelse för uppgiften, förklarar ev för de andra och förstår utkomsten av uppgiften.
LAB avel
 • Bio  -
 • Bio  -
 • Bio  -
 • Bio  -
elever deltar ej
Elever arbetar i gruppen
Eleven visar på god förståelse för uppgiften
Eleven visar på utmärkt förståelse för uppgiften, förklarar ev för de andra och förstår utkomsten av uppgiften.
Släkttavlor
 • Bio  -
 • Bio  -
 • Bio  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: