Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter

Skapad 2019-02-02 16:32 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för förskoleklass i Falkenbergs kommunala skolor
Grundskola F Matematik Idrott och hälsa Svenska Bild NO (år 1-3)
Nu är det vinter och vi har äntligen snö ute på skolgården. Hos eleverna märks det en nyfikenhet kring snön och varför det blir vinter. Vi kommer arbeta med årstiderna, framförallt vad som kännetecknar årstiden vinter. Vi undersöker snö, tittar på spår i snön, gör experiment och försöker förstå hur några djur och fåglar har det på vintern.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande samt med utforskande och praktiska arbetssätt. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur. Lgr 11, kap 3 förskoleklassen.

Du kommer under detta arbetsområde få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem, samarbeta och vara delaktig. 
 • ställa en hypotes när vi genomför olika experiment med snö och is.
 • kommunicera i tal och skrift och träna på begrepp som t ex stannfågel, dvala.
 • skapa och uttrycka dig genom olika uttrycksformer.
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem, te x fler-färre-färst, mycket-mer-mest.
 • utforska och beskriva företeelser och samband i naturen, tex stannfåglar-flyttfåglar, vilka djur går i dvala under vintern?
 • reflektera och fundera kring den information du får om vinter, snö och djur.

Utvärderingen - vad och hur

Vi har tillsammans gjort ett VÖL-schema där vi samtalat kring vad vi vet om vintern och vad vi önskar lära oss mer om. Under arbetets gång observerar jag hur eleverna samtalar och reflekterar kring de olika uppgifterna. I slutet av arbetsområdet gör vi en utvärdering tillsammans och gör klart vårt VÖL-schema. Eleverna kommer få visa mig att de lärt sig mer om vintern genom att visa tummen upp, måla en vinterbild, berätta till bilder eller spela in en film där de berättar om vintern. 

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö

Vi har tillsammans i klassen diskuterat hur vi vill träna på detta. Du kommer få möjlighet att både enskilt, tillsammans med en lärkompis eller i smågrupper få möjlighet att:

 • se på film om vintern, några djur och fåglar.
 • klippa ut bilder och göra ett collage om en årstid.
 • utforska vår närmiljö och upptäcka vintertecken och leta spår i snön.
 • sjunga månad och årstidssånger.
 • måla och skapa med olika material.
 • spela spel.
 • lyssna, samtala och diskutera kring vintern, djur och fåglar.
 • använda pärlplattor.
 • skriva och rita.
 • experimentera och undersöka snö och is.
 • arbeta med matematik, lösa problem och programmera en Blue-bot.
 • arbeta i Pulsboken.
 • dramatisera sagan vanten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: