Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Novellen

Skapad 2019-02-02 18:43 i Hallsta skola Norrtälje
Målet är att du ska känna till vad som kännetecknar en novell När du har lärt dig detta är nästa steg att du skriver en egen novell.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
En novell är en kort berättelse som bara innehåller ett fåtal karaktärer. Novellen utspelar sig under kort tid och kan handla om nästan vad som helst. Ofta har den ett oväntat slut, en "knorr". I det här temat läser och analyserar vi noveller samt skriver en egen novell.

Innehåll

Tidsperiod

V 5-8

Syftet med temat

Genom att lära dig  hur en novell är uppbyggd kommer du att förstå hur man skriver en berättande text. 

Undervisningens innehåll

Vi kommer att läsa olika noveller och gå igenom novellens kännetecken. Information, mönster och arbetsuppgifter hittar du i Fixa texten 2. Efter läsning av såväl gamla som nyskrivna noveller diskuterar och reflekterar du, individuellt och i grupp.

Du ska även skriva en novell som dina kamrater ska ge respons på. Sedan ska du bearbeta din novell utifrån kamratens kommentarer och lämna in den till läraren för bedömning.

Detta kommer att bedömas

- Den skriftliga uppgiften (novellen)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Novellmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Röd tråd
Texten saknar röd tråd.
Texten har delvis röd tråd.
Texten har röd tråd och tankegångar finns som kan följas.
Texten har en medveten röd tråd där tankegångarna är ordnade och knutna till varandra.
Styckeindelning
Texten är skriven i ett sammanhängande stycke.
Texten innehåller styckeindelning som delvis har relevans för innehållet.
Texten innehåller styckeindelning som är relevant för innehållet.
Texten innehåller en tydlig styckeindelning som är relevant för innehållet och som lyfter texten.
Genre
Texten håller sig inte till genren.
Texten håller sig delvis till genren genom att ha med några av genrens särdrag. Enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med uppbyggnad
Genren är tydlig. Eleven har med flera särdrag och kan använda dem väl. Novellen har en poäng. Utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt invecklad uppbyggnad
Genren är tydlig och eleven visar förståelse för genren. Novellen har en tydlig poäng som ger läsaren en tankeställare. Välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med invecklad uppbyggnad.
Meningsbyggnad
Menings-byggnaden i texten är ofta felaktig och gör det svårt att förstå innhållet.
Texten har till största delen en enkel meningsbyggnad.
Texten har en varierande meningsbyggnad som ger ett flyt i texten.
Texten har en komplex och väl utvecklad meningsbyggnad som ger ett flyt i texten som helhet.
Ordförråd
Texten innehåller ett väldigt begränsat ordförråd.
Texten innehåller delvis ett varierat ordförråd.
Texten innehåller ett varierat ordförråd.
Texten är skriven med ett rikt och varierat ordförråd som fungerar väl i sitt sammanhang.
Grammatik
Texten innehåller många språkfel som gör det svårt att förstå innehållet i texten.
Texten har en del språkliga fel men det stör inte förståelsen.
Texten har få språkfel.
Texten är nästan helt språkligt korrekt.
Stavning
Texten innehåller många stavfel som gör det svårt att förstå innehållet.
Texten innehåller en del stavfel men det stör inte förståelsen.
Texten har få stavfel.
Texten är nästan fri från stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: