Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deutsch år 7 G11

Skapad 2019-02-02 21:45 i Glömstaskolan Huddinge
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Innehåll

Planering i tyska VT-19

 • Alfabetet.
 • Beskrivning och presentation.
 • Svara på och ställa vardagliga frågor.
 • Kunna bestämma träff, handla, fråga efter vägbeskrivning och gå på restaurang.
 • Saker
 • Kläder.
 • Färger.
 • Veckodag, datum, månad, räkneord 0-100.
 • Klockan.
 • Berätta om en vanlig dag och använda klockan + veckodagar.
 • Väder, årstider.
 • Fritid och hobbys.
 • Berätta om familj och vänner.

I varje avsnitt kommer du att:

 • Lära dig fler ord och fraser.
 • Lära dig grammatik för att kunna kommunicera begripligt och tydligt.
 • Repetera tidigare ord och fraser.

Vad bedöms?

 • Din aktivitet under lektionen - både muntligt och skriftligt. Oerhört viktigt att du pratar och skriver på tyska.
 • Muntliga övningar.
 • Hörövningar.
 • Kunskapskontroller/Prov.

  Tänk på:
 • Ordförhör/Självtester samt övningar i bok bedöms inte utan ska hjälpa eleven uttöka sitt ordförråd.
 • Alla omdömen är formativa och ska hjälpa eleven vidare i utvecklingen. Inga betyg, poäng eller annan -summativ bedömning görs under kursen gång.
 • Läxa till torsdagar och om dessa inte sköts kontaktas mentorn.

Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

SPRECHEN (tala)
Eleverna...

 • uppmanas att uttrycka sig på tyska på lektionerna både muntligt och skriftligt.
 • tränar dialoger i vardagliga situationer.
 • talar utifrån bilder.
 • uttrycker åsikter om sådan som ligger dem nära (intressen, aktiviteter, familjen, händelser, åsikter, känslor)
 • tränar muntliga basfärdigheter som handlar om elevernas vardag.
 • övar att använda sig av språkliga strategier för att föra samtal vidare. Till exempel att ställa frågor eller beskriva med andra ord.


SCHREIBEN (skriva)
Eleverna...

 • skriver och beskriver personer såsom ex. sin familj.
 • skriver dialoger som handlar om vardagliga situationer, t.ex. bestämma träff , handla, gå på restaurang, fråga om klockan och be om vägbeskrivning.
 • skriver en kortfattad presentation om något stad i Tyskland, Österrike eller Schweiz.
 • skriver i mindre grupp och berättar om en resa till en tysktalande stad.
 • övar att använda sig i att självständigt bearbeta (rätta, slå upp ord och förbättra) sina texter efter respons av läraren eller andra elever.

 

LESEN (läsa)
Eleverna...

 • läser texter anpassade för den aktuella nivån. De flesta texterna hämtas ur läromedlet Der Sprung! 2 för år 7-8.
 • läser texter av olika slag t.ex. dialoger, intervjuer, presentationer, information och faktatexter.
 • läser texter som är producerade av läraren eller av andra elever.

 

HÖREN (höra)
Eleverna lyssnar...

 • när läraren pratar på tyska, ger instruktioner och berättar.
 • när andra elever pratar tyska.
 • på lärobokens texter i bl.a webbappen Der Sprung 2.
 • på musik.
 • på hörövningar.

Uppgifter

 • 1. Thema Familie

 • Tema Guten Appetit!

 • 2. Tema: Shoppen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: