Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskapliga upptäckter

Skapad 2019-02-03 06:42 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 7 Biologi Kemi Fysik
I detta arbetsområdet fördjupar du dig i naturvetenskapliga upptäckter. Du väljer en eller fler upptäckter inom naturvetenskapliga området och redovisar sedan muntligt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Din förmåga att söka naturvetenskaplig information och granska källorna.
 • Din förmåga att generalisera och se betydelsen av upptäckterna för människors levnadsvillkor.
 • Din förmåga att skapa en framställning.

Bedömning - vad och hur

 • Hur du söker information och granskar källor
 • Hur du generaliserar och beskriver betydelsen av några naturvetenskapliga upptäckter
 • Hur du presenterar din information. 

Din presentation och källförteckning inklusive källkritik kommer bedömas.

Undervisning och arbetsformer

 1. Beskriv upptäckten.

 2. Vem eller vilka ligger bakom den?

 3. På vilket sätt har den har spelat en roll för naturvetenskapen? Tänk både historiskt och hur det är idag.

 4. Vilken betydelse har upptäckten haft för människans levnadsvillkor?

 5. Presentera din information i google presentationer.

 6. Redovisa för klassen.

 7. Lämna in din presentation samt källförteckning med resonemang om källorna i ett eget dokument på Classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Ke  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  E 9
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: