Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling på Knyttet

Skapad 2019-02-03 08:51 i Centrala Förskolan Dal-Jerk Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Tillsammans i ett demokratiskt klimat, lär vi oss kunskaper om hur våra val kan bidra till hållbar utveckling.

Innehåll

Nuläge

En härlig barngrupp som är kunskapstörstiga. Naturen och dess material finns tillgängligt. Skogen finns inpå knuten.

Vi pedagoger tycker att ämnet är viktigt och behöver uppmärksammas.

Mål

Vi vill lära barnen hur vi kan måna och ta ett gemensamt ansvar för vår miljö i en positiv framtidstro. Genom lek, drama och skapande verksamhet förmedlar vi kunskapen på ett intressant och lustfyllt sätt.

Målet är att ge barnen inflytande och möjlighet att vara delaktiga i beslut. Att utveckla ett intresse hos barnen för de demokratiska frågor som rör barnets vardag. Att barnen får en utbildning om hur de kan ta ställning och aggera vid olika händelser som kan uppstå i barnets vardag.

Syfte 

Att barnen utvecklar en förståelse för hur olika val i vardagen kan bidra till hållbar utveckling.

Hållbar utveckling består av:

 • Ekologisk - Ta vara på naturens resurser.

 • Ekonomisk - Hushålla och återbruka. 

 • Social - Arbeta mot ett stabilt och jämställt samhälle.

Genomförande  

Hela barngruppen (2-4 år) är delaktiga utifrån sin mognad och kunskapsnivå. Vi delar in barnen i mindre grupper. Undervisningen sker genom lek och i organiserade samtalsgrupper.

      Sopor / sortera / titta på de olika material som finns / Återvinna.

 • Mat/matsvinn. Göra en jordfabrik av matavfallet med bokashiströ. Samarbete med vår kock Erik. Matavfallet blir till jord. Barnen hjälper till att skrapa och strö på maten i Bokashi hinken.

Leken och lärande samtal tillsammans är i fokus.

 

 Skapande med återbruk. 

 

 • Drama med apan Knyttet. Vi dramatiserar för att väcka förståelse kring: Värdgrundsfrågor, ekologi, ekonomisk och socialt. T.ex. hur vi är en bra kamrat och hur vi handskas med materialet.

  

  Lära barnen att hushålla och vara aktsam om vår miljö och vårt material, naturens resurser. (Material, ritpapper, spel, böcker, leksaker).

  

Livsstil och hälsa: Vi förmedlar vikten av vår hälsa. Vad vi ska äta för att må bra och att vår kropp behöver fysisk aktivitet.

 

 

 

Dokumentation     

 

 

Utvärdering

Utvärdering sker kontinuerligt i arbetslaget.

Ansvar

Hela arbetslaget tar ansvar.

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: