Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Länder

Skapad 2019-02-03 12:52 i Stråketskolan Uddevalla
Under tema länder kommer vi att lära känna olika länder.
Grundsärskola 7 – 9 Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet Kommunikation Svenska
Tema länder.(som har betydelse för eleven ex. besökt, nära Sverige, moderland etc)

Innehåll

 

I undervisningen kommer vi att:

 • söka information i läroböcker samt på webben,
 • lära oss om interaktiva kartor, jordglob 
 • samtala, reflektera och diskutera kring den information som vi möter,
 • använda ord och bild för att tolka information och informera andra,
 • muntligt redovisa för varandra med hjälp av teckningar och bildspel och digital teknik.
 • jämföra vårt land och vår kultur med andra europeiska länders.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Presentationer, framträdanden och redovisningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  1-9
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  1-9
 • Konst, arkitektur och design i samhället.
  ES  1-9
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
  KOM  1-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
  KOM  1-9
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  1-9
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  VAA  1-9
 • Sverige och världen, platser som har betydelse för eleven.
  VAA  1-9
 • Aktuella frågor och debatter i samhället.
  VAA  1-9
 • Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.
  VEU  1-9
 • Längd, volym och massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras.
  VEU  1-9
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
  Sv  7-9
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: