Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalt lärande på Solstrålen

Skapad 2019-02-03 14:27 i Ringblommans förskola Halmstad
Förskola
Vi behöver skapa förutsättningar och ge barnen möjlighet att utveckla sina digitala kompetenser. Vi lever i en digital värld och för barn är digitala verktyg lika självklara som papper och penna.

Innehåll

NULÄGET:

Barnen visar på ett stort intresse för olika digitala verktyg. De vill gärna jobba med iPads och programmera Blue Bots. De är nyfikna och vill veta mer om robots. Vi ser att barnen samarbetar kring olika spel på iPads, problemlösning och lär av varandra. På så vis tränar de på turordning och tålamod. 

VAD VILL VI?

Vi behöver utmana de vidare i deras utveckling och lärande.

Vi vill att de använder digitala verktyg som ett medel i att utforska, upptäcka och utvecklas inom olika område (språk, matematik, naturvetenskap och teknik )

HUR?

Vi behöver skapa miljö för att möjliggöra digitalt lärande.

Vi kommer att skapa förutsättningar och ge barnen möjlighet för utveckling och lärande inom digitalisering. 

Vi behöver koppla pedagogiken med digitala verktyg.

iPad:  - behöver bli tillgängliga och finnas i verksamheten under hela dagen (i varje rum)

          - vi behöver fler iPads och vi behöver ladda ner ped app som vi använder i vårt pedagogiska arbete 

            (språk,matematik,naturvetenskap och teknik)

          - vi använder iPads ute för att jobba i naturen

          - vi uppmuntrar barnen att använda iPads för att dokumentera eget eller andras arbete

Egna digitala böcker: vi vill uppmuntra och utmana barnen att skapa egna digitala böcker (frivilligt tema) med

                           hjälp av ped appar Book Creator och Story Creator

Clever Board: - under samlingen projicerar vi sånger med TAKK mm

                        - videocall ( samarbete utegrupp/innegrupp)

                        - vi projicerar olika bakgrundsbilder och filmer (som t.ex Robots-Rymden)  

                        - vi uppmuntrar barnen att använda Clever Board själva för att projicera innehållet från iPaden 

QR koder:   - barnens födelsedagar

                    - digitala böcker och sånger

                    - matrecept (video) för rollek 

                    - vi kommer att utmana barnen att göra egna QR koder

Programmering: vi börjar med ”Enkel programmering” där barnen programmerar varandra och följer enklare instruktioner vid t.ex påklädning.

Under vidare arbete med programmeringen kommer vi att använda oss av Blue Bots och Photon samt programmerings appar Scratch jr., Fix The Factory, Blue Bots, Alex, Block Craft 3D

Green Screen:  Vi utmanar barnen att använda sin kreativitet och fantasi för att göra egna filmer/video/sagor/mm

Makey Makey: Vi följer barnens idéer och fantasi och stödjer de med hjälp av olika material 

Projekt ”Robot”: under projektarbete kommer barn att få möjlighet att lära sig mer om robots och skapa egna robots. Vi följer barns intresse och utifrån deras intresse planerar vi aktiviteter inom projektet.

 

NÄR?

Digitala verktyg behöver finnas tillgängliga under hela dagen.

 

FÖRVÄNTNINGAR?

Att barnen ska utveckla sina digitala kompetenser och använda sig av digitala verktyg på ett naturligt sätt. 

Vi vill att barnen blir producenter och konsumenter.

DOKUMENTATION

Vi kommer att dokumentera varje barns förändrande kunnande med bl.a. att filma,fotografera och skriva lärloggar. På veckoplaneringen kommer vi att reflektera och planera kommande vecka.

Vi kommer att reflektera tillsammans med barn och uppmuntra de att dokumentera sitt och andras lärande med iPaden.

 

 

 

                      

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: