Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht årskurs 2

Skapad 2019-02-03 15:12 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Grundskola 1 Matematik
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Innehåll

Målet med undervisningen är att

 • kunna välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • kunna använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • kunna formulera och lösa problem med hjälp av valda strategier och metoder.
 • kunna använda grunderna i de fyra räknesätten; addition, subtraktion, multiplikation och division.

 Så här ska vi arbeta:

 • Arbete i matteboken Favoritmatematik 2a
 • Laborativt material.
 • Problemlösning
 • Programmering 

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du

 • har utvecklat din taluppfattning och din förståelse för tals användning.
 • kan formulera och lösa matematiska problem.
 • kan använda grunderna i de fyra räknesätten; addition, subtraktion, multiplikation och division.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: