Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering SV/SVA år 2 vt-19 Maud Rosén Findley

Skapad 2019-02-03 15:52 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola F – 9
Grovplanering SV/SVA år 2 vt-19 Maud Rosén Findley

Innehåll

 

Grovplanering SV/SVA år 2, vt-19, Maud Rosén Findley

 

Planeringen har utformats för att komplettera den övrig svenska undervisning som ges i ordinarie klass.

 

Målet är att stärka elevernas kunskaper och är främst inriktade på det som eleverna bör ha kunskaper om (enligt läroplanen) för att kunna gå vidare i sin utveckling i ämnet.

 

Med en fokuserad  och varierad undervisning aktivt öva tal, läsning, läsförståelse, skrivning samt språkets struktur och stavning.

 

Schemat är lagt så att vissa områden övas specifikt vid återkommande tillfällen var vecka. Dock finns delar av alla de områdena med på alla tillfällen, för att förstärka kunskaperna.

 

För mer information se den pedagogiska planeringen.

 

 

 

v. 2 – v. 23   Lärarens högläsning samt läsförståelse

 

Tillhörande arbetshäfte, expertordlista. och muntlig diskussion.

 

1 tillfälle per vecka

 

 

 

v. 2 – v. 23    Elevens högläsning samt läsförståelse.

 

Läsläxa var vecka

 

Parläsning var vecka med efterarbete

 

Körläsning helklass

 

 

 

v. 2 – v. 16   Ordkunskap

 

Stavning

 

Meningsbyggnad

 

Språkets struktur och variation.

 

Ordförråd

 

 

 

v. 18 -  v. 23   Skrivna texter

 

Berättelser,

 

Faktatext

 

 Dikter

 

jämföra olika typer av texter.

 

 

 

v. 18 – 24    Eventuellt projekt Svansjön, ett ämnesövergripande projekt SV, NO, BILD

v. 18 - 23     Eventuellt besöka Tusen Ord i halvklass grupper

 

 

 

v. 6 – v. 23   Förstärkt svenska Maud och Åsa Gustavsson, se egen planering.

 

Blandad elevgrupp år 2 som behöver få större utmaningar i ämnet.

 

1 tillfälle per vecka samt olika hemuppgifter med varierande inriktning var vecka.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: