Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förslag på rutiner för lektions - uppstart/avslut/snabba övningar år 2 vt-19, Maud Rosén Findley

Skapad 2019-02-03 16:04 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola F – 9
Förslag på rutiner för lektions -uppstart/avslut/snabba övningar år 2 vt-19, Maud Rosén Findley

Innehåll

 

Förslag från Maud på rutiner för lektions -uppstart, avslut (från skolgård/rast och lektion) samt genomtänkta övningar när lektion av olika anledningar behöver nya inslag.

 

En pedagog A släpper in barnen från skolgården 2 och 2, vänta en liten stund emellan.

 

En pedagog B står i korridoren och tar emot.

 

När eleven är klar går den in i klassrummet och sitter tyst på sin plats och funderar på något nedan.

 

Pedagogen A  går in i klassrummet som nu börjar fyllas, påminner om vad eleven ska fundera kring.

 

Om några elever tar mycket lång tid på sig för avklädning stannar B, dörren stängs lektionen har börjat.

 

A startar upp dagen/lektionen.

 

B pytsar sena elever in.

 

B kommer in i klassrummet och deltar lika aktivt i uppstarten.

 

Rasthändelser/bråk får vänta och om måste reds ut när lektionen är igång så övriga elever inte förlorar lektionstid eller fokus. Hänvisa om går till att alltid tala med rastvärd under rasten, nu är det lektion.

 

Före uppstarten finns olika saker att fundera på, ett förslag kan vara:

 

Ett ord på tavlan:

 

    - dagens ord

 

    - ett ord som hör till den kommande lektionen

 

    - ordet kan stå på flera av de språk som talas i klassen

 

Vi pratar om ordet:

 

  -  stavning

 

   - uttal

 

   - associationer, lukt, känsla,

 

  - skriver vad eleven tänker på på tavlan, håll det kort exempelvis ett ord per elev

 

Om ordet ska ingå i en övning fortsätter genomgång av lektionen.

 

Om ordet inte ska ingå i en speciell övning: (det här momentet övas eleverna in i och ska inte pågå för länge utan bara vara en upptakt, ev kan arbetet fortsätta/förlängas under dagen om annan lektion blir för lång. Som en plan B för läraren att ta till vid behov).

 

   - skriv ordet i sin skrivbok

 

   - skriv mening om det

 

   - läs meningen för en kamrat, eller för klassen

 

   - berätta en kort berättelse där ordet finns i par

 

   - skriv en räknesaga där ordet ingår

 

En bild på tavlan:

 

  - vad ser vi

 

 -- vad hör vi

 

 - vilken lukt

 

 - samla ord

 

  - övrigt se ovan

 

En bok på bänken, bänkbok eller liten kort för stunden.

 

En lapp på var bänk med en text osv

 

En gåta

 

En rebus

 

Ett mattetal

 

En mattesaga

 

Orden, bilderna, böckerna, talen bör vara relevanta för de områden som ingår i övrig planering.

 

Om det finns elever med speciella behov, kan ordet, bilden, talet finnas på deras bänk också som förstärkning. Kanske ordet finns som bild också på den elevens bänk.

 

Om lektionen blir lång och den behöver brytas av olika anledningar:

 

   - se förslag ovan om ord

 

   - snabb städning byt till parläsning, eleverna vet vad det är.

 

   -  Här kan en pedagog dela ut böcker för mindre oro/kringvandring

 

   - läs en sida var

 

   - en mening var

 

  - läs igen men växla ordning i paret

 

   - plocka ut ord från texten

 

  - skriv ord

 

  - skriv mening

 

  - om några elever är snabba, ge en ny bok

 

  - återberätta för klassen

 

  - ändra paren om läsningen ska pågå längre

 

  - en orolig elev kan läsa enskilt med en pedagog eller med stöd av

 

Vid lektionsavslut pyttsa ut och för övrigt gör pedagog A och B lika som i början fast i omvänd ordning.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: