Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi

Skapad 2019-02-03 16:55 i Munkedalsskolan Munkedal
Vi kommer fördjupa oss i Sveriges geografi!
Grundskola 4 Geografi
Du kommer att få lära känna det land du bor i. Du kommer att få se filmer om Sverige och dess landskap, lära dig kartkunskap samt samla fakta om landskapen.

Innehåll

Syfte

 • Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om geografiska förhållanden och utveckla en geografisk referensram. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla kunskaper om och kunna göra jämförelser mellan olika platser, regioner och levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn-, läges-och storleksrelationer(geografi).
 • Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor(svenska).
 • Utveckla sin förmåga att formulera sig i tal och skrift(svenska).
 • Genom undervisningen ska eleverna få kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor(samhällskunskap).

Centralt innehåll

 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige.
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Så här arbetar vi:

 • Filmer om Sveriges landskap.
 • Kartor och frågor om Sverige samt samtal och diskussioner.
 • Kartkunskap, städer, orter, stora vattendrag och berg.
 • Redovisning av landskapen skriftligt i ett Sverige häfte. Du kommer även att redovisa ditt landskap muntligt inför klassen.  

 

Detta bedömmer vi:

 

 • Din förmåga att beskriva lägen på några städer, orter, landskap, vatten och berg i Sverige.
 • Kunna namnge några städer, orter, landskap, vatten och berg i Sverige.
 • Kunna se skillnader mellan att bo i olika delar av Sverige.

Matriser

Ge
Sveriges geografi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Centralt innehåll
Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige.
Du har grundläggande kunskaper om Sveriges landskap, vatten berg, orter och hav. Du kan sätta ut 9 landskap, 1 ort, 1 hav och 1 sjö på kartan.
Du har goda kunskaper om Sveriges landskap, vatten, berg, orter och hav. Du kan sätta ut 15 landskap, 2 orter, 3 hav, och 2 sjöar på kartan.
Du har mycket goda kunskaper om Sveriges landskap, vatten, berg, orter och hav. Du kan sätta ut 22 landskap, 2 orter, 4 hav, och 4 sjöar på kartan.
Centralt innehåll
Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala.
Du kan undersöka Sverige med hjälp av kartor på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan några av kartans symboler och färger. Du kan de fyra väderstrecken.
Du kan undersöka Sverige med hjälp av kartor på ett relativt fungerande sätt. Du kan många av kartans symboler och färger. Du kan åtta väderstreck och kan namnge det väderstrecket du bor i.
Du kan undersöka Sverige med hjälp av kartor på ett fungerande sätt. Du kan flertalet av kartans symboler och färger. Du kan åtta väderstreck och kan använda dig av dem tillsammans med kartan på minst två ställen.
Centralt innehåll
Centrala ord och begrepp som behövs för att läsa, skriva och samtala om geografi.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. När du beskriver ditt landskap kan du på ett enkelt sätt använda begrepp så som slätt, fjäll, sjö och älv. Du visar att du förstår att det är en skillnad på naturen i norra Sverige mot södra Sverige.
Du kan använda geografiska begrepp på relativt fungerande sätt. När du beskriver ditt landskap kan du på ett bra sätt använda begrepp så som slätt, fjäll, sjö och älv. Du kan på ett enkelt sätt förklara likheter mellan näringsliv och natur i Sverige.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt. När du beskriver ditt landskap kan du på ett mycket bra sätt att använda begrepp så som slätt, fjäll, sjö och älv, samt naturlandskap och kulturlandskap. Du kan på ett bra sätt förklara likheter mellan näringsliv och natur i Sverige.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: