Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befolkning 2019

Skapad 2019-02-03 16:58 i Getingeskolan Halmstad
En introduktion i demografi.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Befolkningslära, eller demografi som det också kallas, är en vetenskap där man bl. a. studerar befolkningens storlek, fördelning mellan olika åldrar och kön, fördelning över jorden och förändringar över tid.

Med hjälp av befolkningslära kan man planera och anpassa samhället till framtida behov och skaffa en beredskap inför framtida utmaningar. Vi kommer också koppla området till Asien och lära oss känna den världsdelen mer.

Innehåll

 

Konkretiserade mål

I arbetsområdet Befolkning ska eleven utveckla förmågorna att:

 • föra resonemang om orsaker och följder av befolkningsökningen
 • använda och kunna förklara geografiska begrepp, t. ex. demografi, födelsetal, mortalitet, den naturliga folkökningen, befolkningspyramid
 • Förstå och använda kartor och diagram, tex en befolkningspyramid 
 • beskriva lägen och storleksförhållanden mellan olika platser på globen när det gäller befolkningsfördelning
 • resonera i hållbarhetsfrågor och ge förslag på lösningar
 • Få kunskap om Asiens karta

Undervisningen

För att kunna resonera i befolkningsfrågor och ge förslag på lösningar kopplade till befolkningsfrågor behöver man kunskap och teorier. Detta presenteras under lektionerna genom föreläsningar, filmer, lärobokstext och diskussioner tillsammans. För att skapa djupare förståelse har vi i samband med bearbetning av text lärargenomgångar, där materialet ordnas och förklaras. Här förklaras också viktiga begrepp.

Vi kommer också att jobba med övningar där vi tittar på faktakartor och diagram (befolkningspyramider och demografisk transition). I detta arbete tränar vi upp förmågan att tyda kartor och diagram och tar hjälp av de begrepp och teorier vi gått igenom när vi tolkar.

När vi läser om Asien kommer vi delvis att koppla det till befolkning men vi kommer också att träna på Asiens karta genom att välja ut viktiga länder, städer, sjöar, floder mm. 

.

Som stöd kan man läsa s 108-128 i Utkik Geografi 7-9  

 

Uppgifter

 • Nationellt prov

 • Träning PP

 • Testa dina kunskaper om världen

 • Testa dina kunskaper om världen

 • Testa dina kunskaper om världen

 • Test på befolkning 7/3

 • Test på befolkning 8/3

 • Test på befolkning 7/3

 • Inför karttest 25/4

 • Inför karttest 25/4

 • Inför karttest 25/4

 • Asien uppgifter

 • Asien uppgifter

 • Asien uppgifter

 • Begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi: Befolkning

---------->
---------->
---------->
Se orsaker och följder
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och följder kopplat till befolkning.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och följder kopplat till befolkning.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och följder kopplat till befolkning.
Använda begrepp
Du använder geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Använda kartor, diagram och teorier
Du använder kartor och andra geografiska källor, teorier och metoder på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder kartor och andra geografiska källor, teorier och metoder på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder kartor och andra geografiska källor, teorier och metoder på ett väl fungerande sätt.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: