Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omkrets, area och skala.

Skapad 2019-02-03 17:22 i St Mellby skola Alingsås
Omkrets och area, vad är det? Varför kan man behöva veta omkretsen runt en hage? Varför kan det vara bra att veta vilken area ett rum har? Detta och mycket mer ska vi lära oss under arbetet med "omkrets och area".
Grundskola 3 Matematik
Omkrets och area, vad är det? Varför kan man behöva veta omkretsen runt en hage? Varför kan det vara bra att veta vilken area ett rum har? Detta och mycket mer ska vi lära oss under arbetet med "omkrets och area". Hur kan man förstora eller förminska?

Innehåll

Hur ska vi arbeta?

Du kommer att mäta omkrets och area både inomhus och utomhus. '

Du kommer att jobba med geobräde i skolplus för att se skillnad mellan area och omkrets.

Du kommer att använda olika måttenheter (spelkort, kvadrater, snöre av olika längder)

Du kommer att mäta  i meter och centimeter.

Du kommer att prata om skillnaden mellan omkrets och area.

Du kommer att förstora och förminska genom att mäta och rita.

 

 

Hur kommer jag att bedöma dig?

Din förmåga att förklara skillnaden mellan längd, omkrets och area och beskriva vad var och en av dem är.

Din förmåga att använda begreppen: area/yta, längd, omkring och omkrets, verklig storlek, naturlig storlek, förminska och förstora och skala.

Din förmåga att mäta i de olika enheterna m och cm och göra enkla omvandlingar.

Din förmåga att lösa enkla problem i din mattebok eller med digitale verktyg.

 

 

 

 

 

 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: