Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisning läslyftet. Barnen gör en egen saga

Skapad 2019-02-03 18:21 i Bosgårdens förskola/Toralla Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet.

Innehåll

LPFÖ 98/16

1-3 mål från fokusområdets pedagogiska planering:

• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
• fantasi och föreställningsförmåga,

• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

• förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, möns­ter, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 

VARFÖR? Hur kommer det sig att vi valt detta mål och innehåll?

Utifrån vår kompetensutveckling Skolverkets ”läslyftet”

För att synliggöra barnens populärkultur.

För att utveckla barnens förståelse hur de kan göra egna sagor

Undervisning

VAD? Vad undervisar vi om?

Hur kan vi tillsammans göra en egen saga?

Metod

HUR? Hur ska undervisningen gå till?

Jag tar vara på och använder det som barnen tagit med på leksaksdagen.

Barnen får välja huvudpersoner och karaktärer.
De ska få välja plats där berättelsen utspelar sig.
Vi funderar över början, utmaningar, framgångar och hur det slutar.

Vi lyfter matematiken i vår saga o pratar om bla. antal mängder mätning o prepositioner.

 

 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.f
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: