Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism år 6

Skapad 2019-02-03 19:30 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Grundskola 6 Religionskunskap
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. I det här arbetet fokuserar vi på Hinduism och Buddhism.

Innehåll

Undervisningens mål

När du har arbetat med det här området ska du: 

 • veta hur det är att leva som hindu och buddhist.
 • veta vilka regler och lagar som finns.
 • veta vilka symboler och viktiga högtider som finns inom de olika religionerna.
 • veta vilka likheter och skillnader som finns inom hinduism och buddhism, för att kunna jämföra de båda religionerna.
 • kunna förklara hur man lever ett gott liv som hindu och buddhist. 
 • kunna beskriva några heliga platser, ritualer och levnadsregler inom hinduismen och buddhismen. 
 • kunna resonera kring olika livsfrågor t ex vad som är viktigt i livet, vad det innebär att vara en bra kamrat, vad som händer efter döden, rätt och orätt. 

 

Viktiga ord och begrepp som du ska kunna förstå och använda:

själ                                           
dyrka
Vedaböckerna    
meditation
kremera
samsara
karma
kast
Ganges
rökelse
bönekvarn
altare
tempel
lama
Tripitaka
nirvana
moksha
osjälvisk
medelvägen
Buddha
återfödelse
reinkarnation
kretslopp
atman
brahman
Shiva
Brahma
Vishnu
begär

Undervisning

För att du ska lära dig så mycket som möjligt om detta kommer vi att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • diskutera
 • se filmer
 • arbeta med olika uppgifter kopplade till arbetsområdet
 • läsa texter

 

Filmer

Youtube: 

Hinduismen genomgång 1
 Hinduismen genomgång 2
 Buddhismen genomgång 1
 Buddhismen genomgång 2
 

Sli.se:

Hinduism - barn frågar

Världsreligionerna - hinduismen

Världens fest i Sverige: Happy Diwali

Världsreligioner i Sverige

Stora civilisationer-Indien

Världsreligionerna - Buddismen

Buddhism - Barn frågar

Världens fest i Sverige: Loi Kratong

Världens fest i Sverige: Buddhas födelsedag

Buddha-Encyklopedi

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion: Hinduism och buddhism år 6

Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa. Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället

Tränar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Världsreligionerna
Eleven har **grundläggande** kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra **enkla** resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har **goda** kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra **utvecklade** resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra **välutvecklade** resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan uttryck & tankegångar
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet

Tränar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven kan också föra **enkla** resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som **till viss del för resonemanget framåt**.
Eleven kan också föra **utvecklade** resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som **för resonemanget framåt**.
Eleven kan också föra **välutvecklade och nyanserade** resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som **för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det**.

Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

Tränar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Moraliska frågor
Eleven kan föra **enkla** resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra **utvecklade** resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Etiska begrepp
Eleven gör då reflektioner som **i huvudsak** hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som **för resonemanget framåt** och använder några etiska begrepp på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som **för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det** och använder några etiska begrepp på ett **väl fungerande sätt**.

Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Tränar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Information & källor
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett **i huvudsak** fungerande sätt samt för **enkla** resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett **relativt väl** fungerande sätt samt för **utvecklade** resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett **väl** fungerande sätt samt för **välutvecklade** resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: