Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens inre och yttre krafter

Skapad 2019-02-03 19:32 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Grundskola 6 Geografi
Vad är superkontinenten Pangea? Hur uppstår jordbävningar, vulkanutbrott och tsunamis? Vad är plattektonik? Hur påverkar människan jordens landskap? Vilka processer formar jordytan? Vilka konsekvenser får det för människan och naturen? Detta och mycket mer kommer vi att arbeta med under detta arbetsområde.

Innehåll

Undervisningens mål

När du har arbetat med det här området ska du: 

 • Veta hur jorden ser ut inuti.
 • Veta vad som menas med erosion.
 • Kunna förklara hur jordytan påverkas av inre krafter.
 • Kunna förklara hur jordytan påverkas av yttre krafter.
 • Veta vad som menas med kontinenter och kontinentalplattor.
 • Kunna förklara hur en bergskedja blir till.
 • Veta hur berg bryts ner.
 • Kunna förklara varför vissa områden på jorden drabbas av jordbävning, vulkanutbrott och tsunamis. 
 • Veta hur man kan förebygga katastrofer i samband med jordbävning, vulkanutbrott och tsunami. 

 

Viktiga ord och begrepp som du ska kunna förstå och använda:

 • manteln
 • jordskorpan
 • magma
 • erosion
 • kontinenter
 • vulkanutbrott
 • jordbävning
 • inre (endogena) krafter
 • yttre (exogena) krafter
 • berggrund
 • bergart
 • mineraler
 • malm
 • kontinentalplatta
 • tsunami
 • lava
 • partiklar
 • topografi
 • vittring
 • kemisk vittring
 • mekanisk vittring
 • frostsprängning
 • solsprängning
 • rotsprängning
 • jord

 

Undervisning

För att du ska lära dig så mycket som möjligt om detta kommer vi att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • diskutera
 • se filmer
 • arbeta med olika uppgifter kopplade till arbetsområdet
 • läsa texter

 

Filmer

Jorden i omvandling del 1: Plattektonik
Jorden i omvandling del 2: Jordbävningar och vulkaner
Jorden i omvandling del 3: Krafter som formar jorden
Jorden i omvandling del 4: Vittring och jord

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi: Jordens inre och yttre krafter år 6

Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

Insats krävs
E
C
A
Natur- och kulturandskap
Eleven har **grundläggande** kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har **goda** kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

Insats krävs
E
C
A
Landskap, resurser & befolkning
I resonemangen beskriver eleven **enkla** samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven **förhållandevis komplexa** samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven **komplexa** samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett **väl** fungerande sätt.

Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Insats krävs
E
C
A
Kartor, källor, metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett **i huvudsak** fungerande sätt, samt för **enkla** resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett **relativt väl** fungerande sätt, samt för **utvecklade** resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett **väl** fungerande sätt, samt för **välutvecklade** resonemang om olika källors användbarhet.

Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling

Insats krävs
E
C
A
Ojämlika levnadsvillkor & förbättring
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då **enkla och till viss del** underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då **utvecklade och relativt väl** underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då **välutvecklade och väl** underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: