Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Virka av återbrukat material

Skapad 2019-02-04 09:09 i Mörsils skola F-9 Åre
Virka av plastpåsar
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Vi skapar nytt av gammalt och återbrukar för att spara på miljön!

Innehåll

 

Mycket material produceras, används ett kort tag och sedan slängs... 

Titta på  filmen nedan och börja med att reflektera kring hur mycket plagg det produceras och till vilket pris...

Vi kommer under detta arbetsområde återbruka material och göra något nytt och användbart av det man annars skulle kasserat.

Vi ska använda en teknik som heter virkning och vi ska göra en korg

Film om en t-shirts livscykel:

https://www.facebook.com/TED/videos/2011478065532056/UzpfSTEwMDAwMTA5MzkwMTkyMDpWSzoxNjc0MjU5NzcyNjg4MTc5/?query=Film%20t-shirt%20milj%C3%B6&epa=SEARCH_BOX

 

Göra garn:

 

 

Ni ska till nästa lektion ta med uttjänta t-shirts eller linnen att strimla upp och virka av - har ni fler så ta med fler! Det finns även några på skolan.

 

Här visas hur man gör garn av en tröja:    

https://www.bing.com/videos/search?q=t-shirts+garn&&view=detail&mid=DF04AC3AC71A40D81E59DF04AC3AC71A40D81E59&&FORM=VDRVRV

och här en annan film med smalare remsor - jag rekommenderar ca 1,5-2cm remsor inte bredare

   https://www.bing.com/videos/search?q=t-shirts+garn&&view=detail&mid=04D2E84F98D5AD3DEB7704D2E84F98D5AD3DEB77&&FORM=VDRVRV

VIKTIGT är att klippa det första snittet snett så att man får ett sammanhängande garn

 

VIRKNING:

För att underlätta arbetet kan du titta på en film. Filmen visar hur du kan virka en rund korg och du kan pausa eller titta flera gånger om det behövs under arbetets gång. 

Filmen heter: "Lär dig virka en korg" - https://www.youtube.com/watch?v=9rMFPkQQyrc&list=PL45rFQsOT-U-T9qq3NcGF98ZUE1QMbg5f

Du kan självklart titta på fler eller andra filmer som passar dig bättre.

 

Andra "bra att ha filmer"

A.Starta med en löpögla: http://www.garnstudio.com/video.php?id=21&lang=se

B.Virka luftmaskor (lm)  :http://www.garnstudio.com/video.php?id=22&lang=se

 

image

C.Virka smygmaskor (sm): http://www.garnstudio.com/video.php?id=23&lang=se

 

D.Virka fasta maskor (fm): http://www.garnstudio.com/video.php?id=24&lang=se

Bildresultat för fastas maskor bild

Här är orden som hör till virkningen:

Virknål

Luftmaska (lm)

Smygmaska (sm)

Fastmaska (fm)

Stolpe (st)

Dubbelstolpe (dst)

Bakre/främre maskbåge

 

SLÖJDLEXIKON

Utöver dessa filmer har vi ju även tillgång till slöjdlexikon där man beskriver samtliga moment

https://www.slojdlexikon.nu/class/a9d76895-55d7-4611-bdc1-9e5a0149ce3c

 

Inlogg: Åre kommun

Lösenord: 19Åre

 

 

Varför gör vi denna uppgift?

Målet med arbetet är att öka dina kunskaper inom virkning och att du ska få en ökad förståelse för hur vi kan återanvända redan producerade plagg och på så sätt minska den miljöpåverkan textilindustin utgör för vårt klimat.

Du ska öva dig i  att ta ansvar för ditt arbete och för att ditt arbete ska bli klart.

Du ska träna dig på att lösa problem och ta dig vidare.

 

Bedömning:

Jag tittar på ditt arbete och ser hur du arbetar med din

* Idé

* Planering

* Genomförande

* Reflektion

 

I din loggbok ska du skriva varje vecka så vi kan följa din process och din utveckling.

 

 

 

 

Matriser

Sl
Kunskapskrav i slutet av åk 9, Slöjd Lgr11

F
E
D
C
B
A
Kunskapskrav / Förmåga
  • Sl
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställaslöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Betyg D innehåller att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställaslöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Betyg B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del A är uppfyllda.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställaslöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i ändamålsenligt sätt med precision.
  • Sl
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  • Sl
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  • Sl
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: