Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsmysteriet

Skapad 2019-02-04 09:30 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
I Läsmysteriet får vi lösa mysterier. För att kunna lösa mysteriet behöver vi ledtrådar som vi får om vi klarar två uppdrag i slottets källare. Uppdragen utgår från läsförståelsestrategierna: förutspå, reda ut oklarheter, ställa frågor och sammanfatta. Syftet med serien är att eleverna på ett inspirerande sätt ska få en uppfattning om hur strategierna fungerar och få lust att tillämpa dem på texter de läser. Vi gör detta tillsammans med serien"Läsmysteriet" som finns på ur skola.se
Grundskola 4 – 5 Svenska
I Läsmysteriet får vi lösa mysterier. För att kunna lösa mysteriet behöver vi ledtrådar som vi får om vi klarar två uppdrag i slottets källare. Uppdragen utgår från läsförståelsestrategierna: förutspå, reda ut oklarheter, ställa frågor och sammanfatta. Syftet med serien är att eleverna på ett inspirerande sätt ska få en uppfattning om hur strategierna fungerar och få lust att tillämpa dem på texter de läser. Vi gör detta tillsammans med serien"Läsmysteriet" som finns på ur skola.se

Innehåll

Programmets uppbyggnad:

Varje avsnitt utgår från två olika lässtrategier som kopplas till två olika utmaningar. Respektive lag måste klara utmaningarna för att få ledtrådar som hjälper dem att lösa mysteriet. I de två första avsnitten presenteras strategierna och utmaningarna för första gången. I de följande programmen upprepas utmaningarna och de nya lagen använder sig av liknande strategier för att lösa dem. Läsmysteriet innehåller tävlingsmoment där lagdeltagarna måste samarbeta för att vinna den tävling mot tiden som finns inbyggd i varje moment. När man modellerar strategierna tillsammans med sina elever är det viktigt att bredda de olika strategierna och visa för eleverna hur de går in i varandra på ett sätt som inte åskådliggörs i programmet. Det gäller till exempel nyckelord som i sin betydelsebärande roll i en text är en del av både reda ut oklarheter och sammanfatta. Tävlingarna i programmet är medvetet konstruerade för att skapa spänning, men när man arbetar vidare med läsförståelse i klassrummet är det viktigt att betona att det kan få ta tid att lösa uppgifterna. 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
    Sv  4-6
  • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
    Sv  4-6
  • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
    Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: