👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att hålla i och planera en hel lektion

Skapad 2019-02-04 09:55 i Gläntanskolan Helsingborg
Idrott och hälsa. Att hålla egen lektion.
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Under detta arbetsområde kommer eleverna att få leda och planera en lektion ihop med ett antal klasskompisar. Du ska träna på att ta ett eget ansvar, visa ledaregenskaper och själva kunna ta hand om lektionen. Idrottslektionen ska innehålla en uppvärmning, en huvudaktivitet och en avslutning.

Innehåll

Förmågor/syfte

-Använda kroppen för rörelse, använda kroppen för sammansatta och komplexa rörelsemönster.

-Samtala, diskutera och motivera, uttrycka egna åsikter om lektionen i kommunikation med läraren och få feedback.

-Reflektera och värdera vad gäller orsaker och konsekvenser i planerande och genomförande av lektionen.

 

Undervisning/Hur

Vi kommer gå igenom hur du ska planera och genomföra lektionen med bra flyt och struktur.

Vi kommer gå igenom hur du ska vara tydlig gentemot klassen i genomgången av lektionen.

Vi kommer gå igenom hur du ska vara aktiv under lektionen, diskutera och motivera gentemot de andra i klassen och ge dem feedback, uppmuntran och tips till förbättring.

 

Bedömning

Bedömningen utgår från ovanstående punkter med fokus på:

-Tydlighet i genomgångar så alla förstår vad som ska göras.

-Tydlig struktur och flyt i själva aktiviteterna.

-Noggrannhet i planeringen och effektivitet i aktiviteterna.

-Koordination i gruppen om man är flera som håller lektion ihop (en bra och effektiv uppdelning av arbetsuppgifterna för att få lektionen att fungera på ett bra vis).

-Aktiviteten hos den/de som håller i lektionen (att vara aktiv som lektionshållare, komma med tips till andra, peppa dem, berömma och uppmuntra).

 

Centralt innehåll

-Rörelse. Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

-Rörelse. Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

-Hälsa och livsstil. Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

-Hälsa och livsstil. Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.