Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allas lika värde.

Skapad 2019-02-04 10:12 i Tallbacken förskola Flen
Förskola
. Under vecka 6 o 7 kommer vi på Skalbaggen jobba med barns lika värde. Vi är olika men lika bra.

Innehåll

Tio kompisböckerna baserade på Barnkonventionen.  Kompisböckerna är ett redskap i arbetet med att öka barns kunskaper och förståelse för sina rättigheter. Vikten av tolerans och respekt för andra människor. Flickor och pojkar har samma rättigheter.

Vi har vallt att arbete med : Lika värde.  Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli sämre behandlade. 

 Alla barn ska ha rätt att uttrycka sig utan att bli kränkt.

 

 

Metoder:

Polyglutt

Samtal, film

Böcker

Drama

 

 

                            

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: