Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens befolkning årskurs 9

Skapad 2019-02-04 10:15 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola F
I detta avsnitt ska vi bland annat få läsa om vad är det som gör att befolkningen ökar kraftigt i vissa delar av världen och att den minskar på andra håll? Varför är en del områden på jorden mycket tätbefolkade medan andra är nästan folktomma och vad får detta för konsekvenser? Varför väljer fler och fler att bo i staden än på landet? Det och mycket mer ska du få lära dig om i det här arbetsområdet.

Innehåll

·  

 Världens befolkning – Gleerups, geografi åk 9

 

Områdets övergripande frågor:

 

 

 • ü  Hur är jordens befolkning fördelad över jordklotet?
 • ü  Vad finns det för orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen?
 • ü  Varför flyttar människor till ett annat land (migration)?
 • ü  Varför flyttar människor från landsbygd till stad (urbanisering)? Vilka konsekvenser får detta?

 

 

Arbetsgång:

 

·       a 895 Inledning

·       a 536 Att leva i kåkstad (läsa och diskutera) - gemensamt

·       a 954 Världens befolkning ökar + ordkunskap + kommer du ihåg

·       a 137 Familjeplanering i Kina och Indien (fördjupning och metod), gemensamt +     

          film+ ordkunskap

·       a 782 Var bor människorna

·       a 784 Jordens stora tätbygder + ordkunskap + kommer du ihåg

·       a 248 Befolkningslära + ordkunskap + kommer du ihåg

·       a 273 Migration + ordkunskap + kommer du ihåg

·       a 651 Sammanfattning

·       a 190 Viktiga ord (Begrepp)

·       a 942 Repetition och reflektion, 8 frågor

 

https://gleerupsportal.se/laromedel/geografi-7-9/article/7e252e2e-df47-445c-82f1-91f4f823dfb8?page=9999

 

 

Några länkar att kika på:

 

https://www.globalis.se/Statistik/Befolkningsantal

https://nyheter24.se/nyheter/forskning/839594-sa-har-skulle-det-se-ut-om-bara-100-personer-bodde-pa-jorden

www.worldometers.info/se

https://worldbirthsanddeaths.com/

 

Filmer från studi:

 

https://app.studi.se/l/jordens-befolkning-oekar

https://app.studi.se/l/befolkningspyramider

https://app.studi.se/l/befolkningspyramider-olika-faser

https://app.studi.se/l/den-demografiska-transitionsmodellen

https://app.studi.se/l/foedelsetal-och-doedstal

 

Uppgifter

 • Fördjupningsuppgift

 • Världens befolkning (häfte)

Matriser

Geografi åk 7-9

Kriterier

F
Klicka för att redigera
E
Klicka för att redigera
C
Klicka för att redigera
A
Klicka för att redigera
Fakta:
Du visar att du har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa samhälle och natur.
Du visar att du har goda kunskaper om samspelet mellan människa samhälle och natur.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa samhälle och natur.
Orsaker och konsekvenser
 • Ge  E 9
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du visar att du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker eller konsekvenser av dessa.
Kan föra resonemang i flera led om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa. Se orsakssamband och/eller utgå ifrån olika perspektiv. Kunna dra enkla slutsatser.
Kan föra resonemang i flera led om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa. Se orsakssamband och utgå ifrån flera olika perspektiv. Kunna problematisera i sina resonemang.Kunna dra komplexa slutsatser.
Geografiska begrepp
(kartor, geografiska källor),
Du visar att du kan använda dig av begrepp på ett enkelt sätt.
Du visar att du kan använda dig av begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du visar att du kan använda dig av begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Resonera, värdera lösningar
Du visar att du kan på ett enkelt sätt föra resonemang kring ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor. Du och redogör då för enkla förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Kan relativt väl utveckla och underbygga dina resonemang med fakta och hänvisningar lokalt och globalt.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang med fakta som innefattar flera olika kopplingar, och utifrån dessa fakta kunna göra generaliseringar lokalt och globalt.
Källhantering
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet.
Du visar att du föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om dina källors trovärdighet.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet.
Kan använda kartor och andra geografiska källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda kartor och andra geografiska källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda kartor och andra geografiska källor på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: