Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsfordon

Skapad 2019-02-04 12:54 i Stora Skedvi förskola Säter
Förskola
Barnens intresse för arbetsfordon.

Innehåll

Beskrivning av projektet: 

Vi har utgått från barnens intressen av olika fordon. Barnen har stått och titta på bilarna och de olika arbetsfordon i vår närmiljö under färdigställande av vår gård runt nya förskolan, bilar som kör förbi på vägen utanför förskolan, leksaksbilarna på förskolan och på barn - och föräldrasamtalet. Utifrån detta intresse har vi valt att utveckla och fördjupa oss och göra det till vårt projekt. .

Syfte: 

Tanken är att vi ska undersöka en mängd olika frågor och områden i relation till olika fordon. Följa barnens intresse. Barnen får vara med och se olika sorter av fordon och att det finns olika yrken. Vi får in matte i vardagen då man kan mäta däck, längd och höjd. Vi får in språket och delaktighet. Inspirerar barnen att samtala och byta erfarenhet.

Aktivitet:

Vi planerar att gå på promenader i vår närmiljö för att hitta olika fordon och tillsammans bli mer nyfikna på fordon utifrån många olika sätt.
Barnen ska få uppleva projektet i alla våra olika aktiviteter i strukturen.

Uppföljning: Uppföljning sker i reflektioner, läslyftet och observationer. Lärloggen i Unikum

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: