Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drama med Röda Hjärtan

Skapad 2019-02-04 18:10 i TA BORT FD Henåns skola SÄR Orust kommun
Grundsärskola F – 9 Svenska Musik Bild
Tillsammans med kulturcentrum Väst och teatergruppen Röda hjärtan kommer vi att arbeta fram en egen teater. Där vi tillsammans gör allt vad en teater innehåller. Vi skapar innehåll, roller och masker. Vi är föreställningen.

Innehåll

Dramaarbete - Detta ska vi göra!

Du ska kunna själv eller med stöd:

 • Ge exempel på olika sätt man kan gestalta. 
 • Ge exempel på känslor som kan uppstå när du ser en teater/drama.
 • Tillverka din egen mask
 • Uttrycka en känsla utifrån din mask.
 • Ge exempel på ord och begrepp som hör till temat.
 • Koppla ihop sång/musik till dramat.
 • Utvärdera ditt arbete.

Arbetssätt och undervisning:

 • Titta på bilder/bildspel
 • Genomför workshops 
 • Samtala och reflektera 
 • Tillverka masker
 • Praktiska övningar.

Dina förmågor visar du genom att:

 • Förmågan att reflektera tränar du när du bearbetar dina tankar kring temat.
 • När du jämför olika förutsättningar i olika miljöer, jämför likheter och skillnader.
 • När du väljer och värderar information.
 • redovisar och genomför dina uppgifter.

 

 • Din kommunikativa förmåga tränar du när du aktivt deltar i arbetet. Du ställer frågor och lyssnar på läraren och kamrater och deltar i samtal om ämnet.
 • när du uttrycker dina tankar.

 • När du använder/ lär dig nya ämnesspecifika ord begrepp och symboler.

 

 • Din Sociala förmåga tränar du genom att arbeta i grupp.

 

 • Din kognitiva förmåga tränar du genom att använda flera sinnen när du arbetar praktiskt.

Ledning och stimulans. Tillgänglighet och anpassningar

Pedagogisk:

Bilder, bildspel, TAKK, 

Fysisk:

Rummet, tal, tecken

Social:

Placering

Grupp/enskilt

Klassrumsklimat

Veckobrev

Förutsättningar för lärande:

Undervisning

bilder/förtydliganden 

placering

reträttvägar/alternativ

 

Bedömning:

Formativ:

Medverkande på lektioner

Samtal

Arbetsmaterial

Kamratbedömning

Summativ:

Medverkan på lektioner

Elevens arbete

Elevens utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Bl
 • sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,
  Mu
 • kombinera musik med andra uttrycksformer,
  Mu
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler.
  Mu
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-6
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  1-6
 • Kombinationer av bild, ljud och text, till exempel serier och film.
  Bl  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild för att, till exempel, samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser
  Bl  7-9
 • Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-6
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-6
 • Rösten som instrument, till exempel i sång och rap.
  Mu  1-6
 • Musikassociationer: bilder och känslor som kan uppstå när man lyssnar på musik.
  Mu  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik och utvärdera arbetsprocesser.
  Mu  1-6
 • Improvisation med sång, dans, rytmik, melodier och instrument.
  Mu  7-9
 • Komposition av egen musik, rytmer och rörelser.
  Mu  7-9
 • Musik i kombination med andra uttrycksformer, till exempel film, drama, dans och rörelse.
  Mu  7-9
 • Framförande av egen och andras musik.
  Mu  7-9
 • Musikassociationer: bilder, känslor, åsikter och berättelser som kan uppstå när man lyssnar på musik.
  Mu  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik och utvärdera arbetsprocesser.
  Mu  7-9
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  1-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka budskap.
  Sv  7-9
 • Teckning, måleri och modellering.
  Bl  1-3
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  1-3
 • Sång och spel i olika former.
  Mu  1-3
 • Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument, till exempel i sång och rap.
  Mu  1-3
 • Musikassociationer: bilder och känslor som kan uppstå när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: