Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk - Sälen

Skapad 2019-02-04 19:48 i Tärnsjö Förskola Heby
Förskola
Pedagogisk planering språk

Innehåll

Läroplansmål:

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Bakgrund: 

Vi arbetar med de yngsta barnen som är 1 och 2 år.

Det är stor variation i barngruppen var barnen befinner sig i sin språkutveckling. 

Förväntat resultat:

Att alla barn hos oss vistats i en språkutvecklande miljö med många tillfällen och möten varje dag som stimulerat deras språk.

Att alla barn på ett lustfyllt sätt utmanats och deltagit i olika språkutvecklande aktiviteter.

Att barnens intresse väckts och att de har en positiv bild av böcker, att lyssna och samtala runt text och bilder.

Att barnen har mött olika sätt att kommunicera på, som t.ex det talade språket, Tecken som AKK, bilder och kroppsspråk.

Utbildning - Undervisning:

I vårt dagliga arbete är vi öppna och intresserade av vad barnen uttrycker och visar intresse för. Vi sätter ord på det barnen fokuserar på och vi arbetar för att barnen ska ges förutsättningar till ett rikt ordförråd.

På avdelningen har vi en läshörna där vi ofta läser sagor med barnen och pratar runt det vi läser och ser i böckerna.

Vi arbetar med Babblarna som språkutvecklande material.

Vi använder en del "tecken som AKK" och bilder för att förstärka det talade språket.

Vi använder sånglådor och sagolådor som rekvisita då vi sjunger sånger och berättar sagor. Detta gör vi för att fånga barnens intressen, men även för att de ska få en större förståelse för sångernas och sagornas innehåll. Sång- och sagolådorna lockar också till att samtala mer runt sångerna/sagorna.

 

Uppgifter

 • Boksamtal

 • Våra namn

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: