Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pubertet, sex och samlevnad vt 19

Skapad 2019-02-05 11:05 i Ekenäs skolan Stenungsund
Grundskola 6 Biologi
Vi kommer under några veckor att arbeta med människokroppen och har då fokus på pubertet, sex och samlevnad.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer under några veckor att arbeta med människokroppen och har då fokus på pubertet, sex och samlevnad.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • berätta om likheter och skillnader mellan kvinnligt och manligt könsorgan
 • berätta om människans fortplanting
 • berätta om vad pubertet innebär
 • berätta om vad identitet och sexualitet kan innebära
 • berätta något om vad normer och jämställdhet innebär
 • berätta något om vad kärlek och relationer handlar om.

Undervisning:

Vi kommer att arbeta utifrån olika genomgångar, faktatexter och faktafilmer, för att sedan ha olika typer av diskussioner, både i par och i större eller mindre grupper. Du kommer att få arbeta med olika faktafrågor och då få träna dig i att använda biologins begrepp i dina skriftliga som muntliga svar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  A 6

Matriser

Bi
Sex och samlevnad vt 19

Granska information, kommunicera och ta ställning

 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa.
Eleven ställer frågor och kan framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalet och diskussionen framåt.
Eleven ställer frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt..
Eleven ställer frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Diskussion
Eleven kan använda information i diskussioner.
Skapa texter
Eleven kan använda information för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassningar till sammanhanget.
Eleven kan använda information för att skapa texter och andra framställningar med relativ god anpassningar till sammanhanget.
Eleven kan använda information för att skapa texter och andra framställningar med god anpassningar till sammanhanget.

Begrepp

 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang.
Har goda kunskaper om biologiska sammanhang.
Har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang.
Resonera människokroppen
Enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: