Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gör din egen SUPERHJÄLTE i gips!

Skapad 2019-02-05 11:40 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Bild
Du ska göra din egen SUPERHJÄLTE i gips. Börja med att fundera på vad din superhjälte ska vara bra på. Till exempel: Styrka, luktsinne, eller godhet. Din superhjälte ska också vara bra på en sak till, att hänga! Din superthjälte ska kunna hänga i tex. en arm, ett ben. Lycka till!

Innehåll

Mitt syfte med undervisningen

Varför jag vill att du ska göra denna uppgift är för att du ska få prova på att skulptera i ståltråd och gips. Och för att få jobba med fantasin när du bestämmer hur din superhjälte ska se ut!

Förmågor som vi ska utveckla

 

Centralt innehåll som vi ska studera

Delmål

Fyll i nedanstående delmåls matris

Aktivitet

* Gemensam genomgång där vi går igenom uppgiften.

* Du börjar med att bestämma vad din superhjälte ska vara bra på.

* Du gör ett skelett i ståltråd.

* Du skulpterar i gips.

* Du målar din superhjälte.

Arbetsformer

Individuellt arbete

Stödverktyg

Instruktionspappret du får av mig första lektionen. 

Utvärdering/bedömning-när och vad jag kommer att utvärdera/bedöma

Jag bedömer din förmåga att:

Skapa - Hur du lyckas med din superhjälte, samt dina unika val och tillvägagångssätt för att komma framåt i arbetet

Presentera - Jag lyssnar på hur du pratar om ditt arbete under arbetets gång och hur du använder ämnesspecifika ord

Jag bedömer ditt arbete både under arbetets gång och när det är klart. Process och slutprodukt är lika viktiga. Min bedömning skriver jag sedan in i unikum.

Elevens självreflektion-din reflektion av lärandet kommer att ske på följande vis

Under arbetets gång så kommer jag ibland fråga dig hur du tycker att det går, och så pratar vi vidare utifrån det. Jag kommer också fråga om du känner dig mer säker på att skulptera i gips, alltså syftet med uppgiften.

 

Min formativa bedömning kommer att ske på följande vis

Jag kommer att bedöma ditt sätt att arbeta under lektionstid och ge vägledning och tips på hur du kan komma framåt i ditt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Kunskapskraven i Bild år 6

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Framställa olika typer av berättande och informativa bilder
På väg innebär att kunskapskravet för nivå 1 ännu inte är uppfyllt.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Nivå 2 innebär att kunskapskravet för nivå 1 är helt uppfyllt samt till övervägande del för nivå 3.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Nivå 4 innebär att kunskapskravet för nivå 3 är helt uppfyllt samt till övervägande del för nivå 5.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Använda olika tekniker för att skapa uttryck
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Utveckla idéer
På väg innebär att kunskapskravet för nivå 1 ännu inte är uppfyllt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Nivå 2 innebär att kunskapskravet för nivå 1 är helt uppfyllt samt till övervägande del för nivå 3.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Nivå 4 innebär att kunskapskravet för nivå 3 är helt uppfyllt samt till övervägande del för nivå 5.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera och välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera egna bilder med anpassning till syfte och sammanhang
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdöme om arbetsprocessen
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Tala och skriva om bilder
På väg innebär att kunskapskravet för nivå 1 ännu inte är uppfyllt.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Nivå 2 innebär att kunskapskravet för nivå 1 är helt uppfyllt samt till övervägande del för nivå 3.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Nivå 4 innebär att kunskapskravet för nivå 3 är helt uppfyllt samt till övervägande del för nivå 5.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: