Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik

Skapad 2019-02-05 12:48 i Heby grundsärskola Heby
Pp i arbetsområdet Trafik för åk 3.
Grundsärskola F – 3 Matematik Samhällsorienterande ämnen
I detta arbete om trafik får du lära dig några vanliga trafikmärken och trafikregler för att du på ett säkert sätt ska kunna ta dig fram.

Innehåll

 

 

 

 

 

I arbetet om trafik får du lära dig:

 • några vanliga trafikmärken runt skolan.
 • några trafikregler t ex gå på vänster sida, gå säkert över gatan.
 • hur och varför man bör använda reflex och cykelhjälm.
 • hur en säker cykel bör vara utrustad.
 • hur man gör en enkel tabell utifrån en undersökning.

Arbetssätt / Undervisning

Vi:

 • fotograferar trafikmärken och lär oss vad de betyder.
 • tittar på trafiken i närområdet och funderar på hur vi kan göra den säkrare.
 • samtalar om olika trafiksituationer runt skolan.
 • gör en undersökning om olika sätt att ta sig till skolan (bil, buss, gå och cykla).
 • samtalar om hur och varför man ska använda reflex och cykelhjälm.
 • ser på filmen Gatsmart och diskuterar efteråt.
 • vi skriver texter/gör arbetsblad om trafik.

 

Så här visar vi vad vi har lärt oss:

Vi:

·      göra en enkel bok

·       frågesport med Kahoot.

·      diskuterar i tillsammans.

·      redovisar vad olika skyltar betyder.

·      redovisar undersökningar med hjälp av tabeller.

 

Kunskapskrav

·      Du kan upptäcka platser som kan vara farliga i trafiken där du bor.

·      Du ger exempel på hur man kan göra för att röra sig säkert i trafiken.

·      Du känner igen några trafikmärken och kan förklara vad de betyder.

·      Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av diagram och staplar.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Undersökningar i för eleven bekanta situationer. Tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat, såväl med som utan digitala verktyg. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.
  Ma  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  1-6
 • Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  SO  1-6
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel transportmedel. Hur egna val och prioriteringar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  SO  1-6
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
  SO  1-6
 • Metoder för att söka information från olika källor såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: