Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kalla kriget & samtiden

Skapad 2019-02-05 13:09 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Geografi Historia
Under detta moment belyses vår samtidshistoria från 1945 till idag. Den börjar med efterkrigstiden och Kalla kriget, konflikten mellan USA och Sovjet, och slutar med globalisering, kriget mot terrorismen och dagens spänningar mellan nygamla stormakter.

Innehåll

Syfte:

 • Känna till vad efterkrigstiden och Kalla Kriget var för något.
 • Känna till vilka konsekvenser Kalla kriget fick för världsutvecklingen efter 1989.

Examination:

 • Faktaprov om perioden 1945- idag

Bedömning:

 • Kunskaper om tidsperioder och relevanta begrepp
 • Kunskaper om händelser och centrala gestalter under tidsperioderna
 • Kunskaper om, och förmåga att beskriva orsaker och konsekvenser

 

 

Uppgifter

 • Kalla kriget & samtiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
  Hi  7-9
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
  Hi  7-9
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9

Matriser

Hi Ge
Historia: Kalla kriget & samtiden

Historia

F
E
C
A
Tidsperioder
Du har kunskap och kännedom om relevanta tidsperioder som kalla kriget och samtiden.
Du är osäker i de historiska tidsperioderna.
Du är ganska säker i de historiska tidsperioderna.
Du är säker i de historiska tidsperioderna.
Du är mycket säker i de historiska tidsperioderna.
Orsaker och konsekvenser
Du har kännedom om relevanta händelser under tidsperioden och kan förklara orsaker och konsekvenser.
Du är osäker i förklaringarna. Du saknar relevanta faktakunskaper.
Du är ganska säker i förklaringarna och kan ge en enkel orsaks- och konsekvensbeskrivning. Viss säkerhet med fakta
Du är säker i förklaringarna och kan ge utförliga orsaks- och konsekvensbeskrivningar. Viss säkerhet med fakta
Du är mycket säker i förklaringarna och kan ge väl utförliga orsaks- och konsekvensbeskrivningar. Säker med fakta.
Utvecklingslinjer
Du kan förklara historiska händelser med hjälp av en tidslinje och se samband mellan olika tidsperioder.
Du är osäker i förklaringarna. Sambanden har brister i fakta.
Du är något osäker i förklaringarna. Du ger ett försök till att visa samband.
Du är ganska säker i förklaringarna. Du ger ett rimligt försök till att visa samband.
Du är säker i förklaringarna. Du ger en bra sambandsförklaring.
Begrepp
Du har kännedom om relevanta historiska begrepp.
Du har otillräcklig kunskap om begreppen.
Du har ganska bra kunskap om begreppen.
Du har bra kunskap om begreppen.
Du har mycket bra kunskap om begreppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: