Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Didaktisk planering: Djur på Grönland - Stubben, Funbo förskola

Skapad 2019-02-05 13:23 i Funbo förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Vi lär oss mer om Grönlands djur som en del av vårt stora projekt: Funbo förskola möter världen - Grönland.

Innehåll

Utgångspunkt:

Barnen visar alltid stort intresse för djur och de vill gärna veta fakta. I vårt stora projekt "Funbo förskola möter världen" är vi just nu på Grönland.

Utmaning till barnen:

Vi börjar med att gå igenom fler av Grönlands däggdjur, fåglar och valar. Vad vet barnen om djuren? I steg två får barnen välja ett djur som intresserar dem och forma djuret i lera. Bilder finns som stöd. I steg tre söker vi ytterligare fakta om de valda djuren. Eventuellt fortsätter vi med ytterligare intressanta djur. Då ska barnen få använda ett annat material att forma djuren av, nämligen gipsbinda. Även då söker vi mer fakta om djuren.

Vi hjälps åt i helgrupp att sammanställa vad vi vet om djuren i ett inledande skede. Vid skapandet arbetar vi i liten grupp om ca fyra barn åt gången, och vi använder ateljén där det finns tillgång till lugn och ro samt vatten.

Vilket/vilka material väljer jag?

Bilder, filmklipp via QR-koder, lera, temperafärg, hushållspapper samt gipsbinda.

Mitt bidrag som pedagog?

Visa inspirationsbilder och filmklipp på djur. Skapa QR-koder. Delge fakta och reflektera tillsammans med barnen. I skapandeaktiviteten: samtala, fråga, föreslå och stödja. Samt dokumentera genom foton, film och kortreflektioner för vidare reflektioner i arbetslaget.

Introducering:

Som beskrivits ovan.

Förväntad effekt:

En större kunskap om djuren och ett ökat kunnande om materialen vi använder.  

 

Uppgifter

  • Didaktisk planering Almunge - Knutby

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: