Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sva-vt 19 åk 1 och 2

Skapad 2019-02-05 13:58 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

 

 

Utgångspunkt

Vi utgår från att eleverna ska tillägna sig ett fungerande språk  genom att förstå sambanden mellan ljud och bokstav, lära sig uttal, betoning och satsmelodi för att kunna göra sig förstådd. Få strategier för kunna lyssna och förstå även om de svenska språkkunskaperna inte räcker till. Vi vill också att eleverna ska kunna uttrycka känslor, kunskaper och åsikter genom att vi ger dem ord och begrepp på svenska som förmedlar detta.

Konkretisering av målen

Att utveckla ett fungerande skol- och vardagsspråk på svenska.

Grundläggande läs-och skrivinlärning på svenska.

Tillägna sig enkla begrepp inom olika skolämnen och vardagssituationer. 

Genomförande

Arbetssättet i klassrummet kommer att bestå av att vi arbetar med:

 • alfabet och språkljud
 • vardagliga ord och kategorisering
 • lättare meningar och meningsbyggnad
 • strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd när språket inte räcker till.
 • läsa enklare texter och skriva små texter
 • sambandet mellan ljud och bokstav
 • muntligt berättande om elevnära saker
 • lyssna och återberätta

 

Arbetssätten kommer att vara att:

 • vi arbetar praktiskt och konkret i olika lärmiljöer
 • vi använder oss av mycket kommunikation via samtal och diskussioner
 • vi använder oss av olika pedagogiska material
 • vi använder olika digitala verktyg i undervisningen

Dokumentation och bedömning

Vi arbetar med muntlig och skriftlig dokumentation löpande under arbetets gång.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: