Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

thobias Pedagogisk planering ackordspel på gitarr

Skapad 2019-02-05 13:59 i Nygårdskolan Borlänge
Ackordspel på gitarr
Grundskola 4 Musik

Innehåll

Ackordspel på gitarr

Pedagogisk planering i ämnet musik, arbetsområde ackordspel på gitarr.

Under minst fem veckor av höstterminen ska vi arbeta med arbetsområdet ackordspel på gitarr, därför att du ska få lära dig att sjunga och ackompanjera i ensembleform. Du kommer att få utveckla dina kunskaper på gitarr. Du kommer även att få träna dig på att framföra musik genom att tillsammans med en grupp kamrater göra ett musikframförande inför publik. Arbetsområdet förankras i de nationella kursplanerna för ämnet musik, där det i syftet står följande:

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument samt musikaliska begrepp och symboler i olika former.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer och genrer, såväl den egna som andras.

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet: spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

I arbetsområdet ackordspel på gitarr ska du få möjlighet att utveckla: dina kunskaper i sång, ackompanjemang och rytmer i ensembleform, att skapa med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, sk ackordföljder, din förmåga att arrangera, repetera och framföra musik inför andra, din förmåga att samtala om ditt eget och andras musicerande och musikframförande, din förmåga att uttrycka dig om egna musikupplevelser.

Bedömning I arbetsområdet bedöms - i vilken mån du kan följa en stämmas rytm och tonhöjd när du sjunger. - i vilken mån du kan ackompanjera på ett ackordinstrument - med vilken timing du spelar eller sjunger - på vilket sätt du resonerar om ditt eget och andras musicerande

Undervisning För att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga/förmågor att, och lära dig det här ska vi på lektionerna repetera de grunder du behöver för ackordlära och sång. Du kommer att får träna på att spela i liten grupp, Du kommer att få bilda en grupp tillsammans med några kamrater. Varje grupp kommer att välja en låt att arrangera, repetera och så småningom framföra inför er klass. För att vårt framträdande ska bli så bra som möjligt ska vi träna oss på att lyssna till och ge förslag på hur gruppen kan utveckla det gemensamma musicerandet.

Dokumentation Det som du visar att du har lärt dig dokumenteras i Unikum. Genom att följa din matris och de skriftliga omdömen/bedömningar som läggs in där kommer du, dina föräldrar och dina mentorer att kunna följa just din utveckling i ämnet musik. Dokumentationen visar VAD(på vilken nivå och i vilken omfattning) och HUR(på vilket sätt), du har lärt dig kunskaperna och färdigheterna i arbetsområdet samt visar utvecklingen av:

dina förmågor i sång, ackompanjemang och rytmer i ensembleform, din förmåga att skapa med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, ex ackordföljder, din förmåga att arrangera, repetera och framgöra musik inför andra, din förmåga att samtala om ditt eget och andras musicerande och musikframförande, din förmåga att uttrycka dig om egna musikupplevelser.

Heléne Ståhl

Avsnitt 2

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: