Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatexter djur

Skapad 2019-02-05 14:30 i Ättekullaskolan Helsingborg
Att träna sig på att läsa faktatexter och ta ut relevant fakta, samt att skriva egna korta faktatexter om svenska djur.
Grundskola 3 Biologi NO (år 1-3) Svenska
Vi läser och skriver faktatexter och lär oss om svenska djur.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

 

Genom modellering och gemensamt läsande och skrivande av faktatexter lär sig eleverna hur man tar sig an en faktatext och utvecklar förmågan att ta ut relevant fakta. Vi använder oss av tankekartor för att strukturera fakta och tränar på att sammanfatta med egna meningar i korta faktatexter. Vi pratar om vad som är karakteristiskt för en faktatext och gör jämförelser med berättande texter. Vi kommer att träna på att presentera fakta på olika sätt och med olika uttrycksformer. Vi samlar fakta genom att använda lätta faktaböcker, lätta faktatexter från internet och faktafilmer.

 

Begrepp: klassifikation, kännetecken, boplats, föda, ungar, förekomst, däggdjur, rovdjur, kull, livscykel

 

      Konkretiserade mål:

 

 • läsa och förstå en åldersanpassad faktatext
 • använda begreppen på ett fungerande sätt
 • strukturera fakta genom att använda tankekarta, stödord, frågor eller en sex-fältare
 • skriva en faktatext med egna meningar
 • känna till svenska djur och hur de lever

 

        Undervisningens innehåll:

 

         Vad?

 • Du kommer att få se filmer som handlar om svenska djur..
 • Du kommer att få läsa faktatexter om svenska djur.
 • Vi kommer att skriva gemensamma faktatexter.
 • Du kommer att få skriva en faktatext om ett djur på Ättekulla.
 • Du kommer att få redovisa om ett djur för klassen.

 

       Hur?

 • Vi lär oss om ämnet genom att se filmer och läsa faktatexter tillsammans.
 • Vi använder oss av en 6-fältare när vi tar ut fakta och skriver gemensamma texter
 • Vi arbetar först tillsammans och sedan får du välja minst ett djur som du vill arbeta mer med.

 

       Bedömning

        Du ska lära dig namnen på några vanliga arter som lever på Ättekulla.
        Du ska skriva faktatexter och gruppera djuren efter olika egenskaper.
        Du ska beskriva och ge exempel på näringskedjor och du ska kunna ge exempel på livscykler hos djur.
        Detta bedömer vi genom observationer, samtal och genom att titta på din faktatext.
 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: