Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Analog och digital klocka

Skapad 2019-02-05 14:57 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
En planering för att lära sig klockan, både analogt och digitalt.
Grundskola 3 Svenska Matematik
Tiden styr det mesta vi gör. Är det viktigt att veta vad klockan är och att kunna beräkna tid? Här får du öva klockan både analogt som digitalt för att bli säkrare på att avläsa olika klockor. Du ska få träna på den nivån du befinner dig på.

Innehåll

Förankring i läroplanens första och andra kapitel

Förankring i kursplanens syfte

Eleverna ska utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Centralt innehåll

Konkretisering av mål

Nar du har arbetat med detta område ska du kunna:
- läsa av klockan, både analogt och digitalt
- uppskatta, jämföra och mäta tider
- välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar
- använda strategier vid problemlösning

 

Arbetsformer

I undervisningen kommer vi:

- ha gemensamma genomgångar där vi tränar på klockan tillsammans
- göra parövningar för att öva på klockan och tidsskillnader
- arbeta enskilt i ett speciellt klockhäfte för att befästa kunskaperna
- arbeta med digitala redskap som surfplatta Kunskapsstjärnan, Elevspel, Moji (analog tid)
- klocksång Gåspennan Klockrent, Klockaretorp

 

 

Bedömning

Under tiden vi arbetar och när vi är klara med arbetsområdet tränar du självbedömning genom att fylla i matrisen nedan. Jag som lärare fyller i min bedömning i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Sv Ma
Tid och räknesätt

Klockan:

 • Ma  4-6   Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analog
Du kan avläsa och skriva hel- och halvtimmar. Kvart i och kvart över.
Du kan avläsa och skriva tjugo i och tjugo över. Du kan avläsa och skriva tio i och tio över.
Du kan avläsa hela den analoga klockan.
Digital
Du kan avläsa och skriva hel- och halvtimmar. Kvart i och kvar över. Du skiljer oftast på för- och eftermiddagstid.
Du kan avläsa och skriva tjugo i och tjugo över. Du kan avläsa och skriva tio i och tio över. Du skiljer med säkerhet på förmidags och eftermiddagstid.
Du kan avläsa hela den digitala klockan.
Mäta tid
Du kan räkna ut hur lång tid som gått eller hur länge det är kvar när det handlar om hela timmar.
Du kan räkna ut hur lång tid som gått eller hur länge det är kvar när det handlar om hela timmar och minuter. Men inte kräver en omvandling till nästa enhet.
Du kan räkna ut hur lång tid som gått eller hur länge det är kvar i både minuter och timmar. Även om det kräver en omvandling från minuter till timme.
Dygn, timme, minut och sekund.
Du vet hur många sekunder som går på en minut. Du vet hur många minuter det går på en timme. Du vet hur många timmar det går på ett dygn.
Du är helt säker på samtliga tidsenheter och kan tidsomvandla mellan timmar, minuter och sekunder. Du vet hur man förkortar timme, minut och sekund.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: