Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 9 vt-20

Skapad 2019-02-05 20:08 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Pedagogisk planering för er musikundervisning ht-16
Grundskola 7 – 9 Musik
Ni kommer under några veckor arbeta med att fördjupa er i olika musikaliska genrer, både på instrument och med sång.

Innehåll

 

 

 

Vad, när och hur...

Ni kommer att få välja olika låtar från 1980- och 90-talet. Tanken är att ni skall välja mellan två och tre låtar som vi kommer att träna på och spela tillsammans.  Ni kommer både att spela instrument samt sjunga, och vi kommer se till att alla kommer att göra det men på olika låtar.

Vi kommer att ha olika pass som enligt planeringen kommer ungefär ut så här...

 •   Intro samt genomgång av vad vi ska göra. Bestämma låtar samt vem som ska kompa på vad.
 •    Repa på låtarna
 •  Uppspelning och presentation av bandet och musiken. 

 

Bedömning

Bedömning av era förmågor kommer att göras kontinuerligt under arbetet och då främst utifrån era musikaliska förmågor, men även utifrån er presentation och uppspelning i slutet. Det viktiga är att vara aktiv under lektionerna, våga pröva och testa sig fram och ta initiativ för att hela gruppens musicerande ska fungera. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Musik år 9, ht-17

Bedömningsmatris musik år 9 vt-20

F
E
C
A
Spela & ackompanjera
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Sjunga
Dessutom sjunger eleven i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Dessutom sjunger i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Dessutom sjunger eleven i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Bearbeta & tolka till uttryck
Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Anpassa & uppmärksamma
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: