Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formella och informella brev

Skapad 2019-02-05 21:03 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Svenska
Dags att skriva brev! Vad är egentligen typiskt för ett brev och vad är skillnaden mellan ett informellt och formellt brev? Det ska vi bland annat ta reda på de närmsta veckorna.

Innehåll

Tidsperiod: v 8-9

Så här kommer vi att arbeta:

Vi går igenom skillnaden mellan formella och informella (personliga) brev och tittar på några exempel. Vi pratar om skillnaden mellan informellt och formellt språk. Eleverna arbetar med läsförståelseuppgifter till formella brev och skriver även egna brev med fokus på uppbyggnad, innehåll och språkbruk. Genomgångar i helklass och arbete enskilt samt kamratrespons. Bedömning görs av inlämnade texter och av deltagandet vid muntlig redovisning av arbetsuppgifter.

Allt material finns i Classroom och inlämningarna görs digitalt via tilldelade dokument.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: