Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitala verktyg.

Skapad 2019-02-06 06:45 i Centrala Förskolan Dal-Jerk Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Barnen utvecklar sitt lärande med datalek.

Innehåll

Nuläge

Vilka behov ser vi i den aktuella barngruppen utifrån.

Mål

Vart ska vi? Våra konkretiserade mål för den här planeringen.

Att lära sig följa instruktioner, hantera datorn, väcka intresse för läs och skriv. 

Syfte:

Att barnen får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande

Genomförande

Hur genomför vi aktiviteten? Vilken tidsplan har vi? Vilka ska vara delaktiga?

Några barn i taget får välja det spel de önskar.Ibland arbetar de två barn tillsammans. Barnen använder oftast hörlurar. 
Arbetet pågår under hela läsåret. 

Dokumentation

Hur dokumenterar vi? Vad behöver vi få med i dokumentationen? På förskolenivå, avdelningsnivå, gruppnivå? och barnnivå? 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Utvärdering och Reflektion

Utvärdering vid den gemensamma reflektionstiden varannan vecka 

Ansvar

Vem gör vad? 

Alla pedagoger på avdelningen

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: