Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2019-02-06 07:05 i Storkskolan Sjöbo
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Svenska
Hållbar utveckling, vad är det? Hur fungerar det? Vad är ett material? Var kommer det ifrån, vad används det till och vad händer när det är förbrukat?

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska få en förståelse för vad alla världens sopor gör för miljön.

Du ska få lära dig om vad du kan göra för att vara rädd om vår närmiljö.

Du ska få lära dig att sortera sopor och vad olika material är tillverkat av.

Du ska också få lära var du återvinner.

Du ska lära dig vad det är för skillnad mellan några olika material.

Du ska lära dig var några olika typer av sopor ska slängas och varför.

Du ska lära dig några av våra sopor som kan återanvändas.

Du ska känna till begreppen förbrukat, källsortering och återvinning.

Du ska känna till begreppen orsak och konsekvens.

Du ska utveckla förmågan att:

Upptäcka skillnader  i material och med hjälp av den kunskapen kunna sortera dina sopor.

Få en insikt i hur människans (ut-)nyttjandet av jordens resurser påverkar vår miljö.

Arbeta både enskilt och i grupp.

 

Undervisning och inflytande

 

Titta på filmer om sopor/miljö och hur vi återvinner plast, papper, metall, glas och kompost.

Återanvända gamla pappersförpackningar och göra återbrukskonst av dem.

Källsortera i klassrummet.

Visa skolans återvinningsrum.

Gå till en återvinningsstation för att sortera våra egna sopor.

Välja ut ett material och ta reda på dess livscykel.

Vi skriver ner våra tankar, i grupp eller enskilt.

Dokumentera med hjälp av bild och text i elevens pärm.

 

 

 

Bedömning

Pedagogen kommer att bedöma om du kan:

Beskriva “livet” hos ett material. Vad är det gjort av? Vad blir det? Vad gör man när det är använt?

Du visar vad du kan genom att:

Vara aktiv på lektionerna.

Du arbetar på egen hand och visar dina kunskaper i ord och bild.

Delta i de olika diskussionerna.

Aktivt samarbeta i gruppen.

Du kan söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer. Du ska praktiskt få visa vad du har lärt dig om olika material och hur det ska sorteras. Detta gör genom att vi tar några sopor, ställer fram olika kärl för avfall och så får du fundera på vad som ska slängas vart.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: