Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Droppvis, vattentema - matte/NO åk 1 2018-2019

Skapad 2019-02-06 07:27 i Påskagängets skola Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar bifrostinspirerat och har ett läsårstema. I år, 18-19 arbetar vi med vårt vattentema, droppvis. Våra elever i förskoleklass och årskurs 1 arbetar tillsammans utifrån tre olika inriktningar. De arbetar med skapande, svenska/SO och matte/NO. Under matte/NO-lektionerna arbetar vi utifrån olika undersökningar, experiment, enkla fältstudier och lekar. Inom matematiken arbetar vi även med problemlösning.
Grundskola F – 3 Matematik Kemi Biologi Fysik
Vilka vattendjur kan du egentligen hitta i skolans närliggande bäck? Vad äter de och vem äter dem? Hur ser en fisk ut och varför ser den ut som den gör? Under arbetets gång får du lära dig massor om vattendjur och hur de lever. Du kommer också få lära dig göra experiment som kommer göra dig till vattenexpert!! I matematiken får du träna på att lösa problem och berätta hur du tänker och varför.

Innehåll

Hösttermin 2018

 • Vi arbetar med vattendjur i närområdet. Du får håva i en närliggande bäck och sedan undersöka det du hittat med lupp.
 • vi lära oss vad en näringskedja är. Vi leker "djurens meny" för att bättre förstå hur en näringskedja fundera. Vi ritar även egna näringskedjor. 

 

Vårterminen 2019

 • Du blir experter på fiskar. Du tittar på film och undersöker hel fisk. Du ska även få bygga din alldeles egna fisk. 
 • Du blir även expert på vatten. Vi ska göra många vattenexperiment. Du ska få lära dig arbetsgången för hur man gör ett experiment.
 • Senare under våren går vi återigen ut och håvar. Vad hittar vi i bäcken nu? Varför är det annorlunda nu jämfört med i höstas?
 • Under matematiken får du träna på att rita, skriva och berätta med ord hur du tänker när du ska lösa problem. 

 

Vad arbetar vi med?

Vattendjur och dess levnadsförhållanden

Näringskedjor

Livscykler

Problemlösning

Vattnets egenskaper

 

Hur ska vi lära oss?

Fältstudie – håva

Undersökningar/experiment

Lekar

Rita/skapa/bygga

Filmer

 

Hur får du visa vad du kan?

Deltagande i och dokumentation av fältstudie, undersökningar och experiment

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: